Beslissingen College van Beroep 2013 ( Officeel onderwijs )

2013_023: pdf bestandCollege_van_Beroep_GOO_2013_023_dd20130926.pdf (147 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

26 september 2013 – Afstand van beroep.

Grond van de zaak:

De verzoekende partij doet afstand van het beroep.

 

2013_022: pdf bestandCollege_van_Beroep_GOO_2013_022_dd20130926.pdf (139 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

26 september 2013 – De bestreden beslissing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Een geïndividualiseerde functiebeschrijving ontbreekt.

 

2013_021: pdf bestandCollege_van_Beroep_GOO_2013_021_dd20130826.pdf (152 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

26 augustus 2013 – De bestreden beslissing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Gedurende de hele evaluatieperiode zijn er geen functioneringsgesprekken plaatsgevonden.

 

2013_020: pdf bestandCollege_van_Beroep_GOO_2013_020_dd20130826.pdf (149 kB)

 

Feit:

Evaluatie

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

26 augustus 2013 – De bestreden beslissing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Een geïndividualiseerde functiebeschrijving ontbreekt; geen formele functioneringsgesprekken en geen functioneringsverslagen.

 

2013_019: pdf bestandCollege_van_Beroep_GOO_2013_019_dd20130826.pdf (137 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'negatief'.

Beslissing in beroep:

26 augustus 2013 – Beroep zonder voorwerp.

Grond van de zaak:

De verwerende partij trekt de beslissing in.

 

2013_018: pdf bestandCollege_van_Beroep_GOO_2013_018_dd20130826.pdf (139 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

26 augustus 2013 – Afstand van beroep.

Grond van de zaak:

De verzoekende partij doet afstand van het beroep.

 

2013_017: pdf bestandCollege_van_Beroep_GOO_2013_017_dd20130826.pdf (137 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

26 augustus 2013 – Afstand van beroep.

Grond van de zaak:

De verzoekende partij doet afstand van het beroep.

 

2013_016: pdf bestandCollege_van_Beroep_GOO_2013_016_dd20130110.pdf (150 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

10 januari 2013 – De bestreden beslissing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

De algemene functiebeschrijving waarbij de verzoekende partij enig secretariaatspersoneelslid is dat belast is met quasi alle secretariaatswerk kan als correct en bruikbaar instrument dienen in de evaluatiecyclus; geen zichtbare opvolging van de werkpunten; het evaluatieverslag is eenzijdig opgemaakt, er is geen blijk van een uitnodiging voor een evaluatiegesprek, het evaluatieverslag geeft geen volledig beeld van het functioneren.