Beslissingen College van Beroep 2012 ( Vrije onderwijs )

2012_08: pdf bestandCollege_van_Beroep_GVO_2012_08_dd20121008.pdf (143 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

8 oktober 2012 – Afstand van beroep.

Grond van de zaak:

De evaluatie ‘onvoldoende’ wordt ingetrokken, het beroep is zonder voorwerp en wordt ook ingetrokken.

 

2012_07: pdf bestandCollege_van_Beroep_GVO_2012_07_dd20121008.pdf (18 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

8 oktober 2012 – Afstand van beroep.

Grond van de zaak:

De gemaakte procedurefouten worden erkend, de evaluatie ‘onvoldoende’ wordt ingetrokken.

 

2012_06: pdf bestandCollege_van_Beroep_GVO_2012_06_dd20120918.pdf (21 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

18 september 2012 – De bestreden beslissing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Het college oordeelt dat de functiebeschrijving niet als geïndividualiseerd kan beschouwd worden. Verzoekende partij kon niet geëvalueerd worden; de evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ wordt vernietigd.

 

2012_05: pdf bestandCollege_van_Beroep_GVO_2012_05_dd20120907.pdf (19 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

7 september 2012 – De bestreden beslissing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Het college oordeelt dat de functiebeschrijving niet als geïndividualiseerd kan beschouwd worden. Verzoekende partij kon niet geëvalueerd worden; de evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ wordt vernietigd.

 

2012_04: pdf bestandCollege_van_Beroep_GVO_2012_04_dd20120822.pdf (25 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

22 augustus 2012 – De bestreden beslissing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Het college oordeelt dat de functiebeschrijving niet als geïndividualiseerd kan beschouwd worden. Verzoekende partij kon niet geëvalueerd worden; de evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ wordt vernietigd.

 

2012_03: pdf bestandCollege_van_Beroep_GVO_2012_03_dd20120822.pdf (34 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

22 augustus 2012 – Afstand van beroep.

Grond van de zaak:

Het evaluatieverslag strookt niet met de decretale vereisten.

 

2012_02: pdf bestandCollege_van_Beroep_GVO_2012_02_dd20120822.pdf (18 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

22 augustus 2012 – Afstand van beroep.

Grond van de zaak:

Het beroep wordt ingetrokken.

 

2012_01:pdf bestandCollege_v_Beroep_GVO_2012_01_dd20120112.pdf (172 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

12 januari 2012 – De bestreden beslissing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Het DRP voorziet in het coachen en ondersteunen op basis van geïndividualiseerde functiebeschrijvingen; in casu korte gesprekken over de praktische organisatie en niet over het (dis)functioneren op basis van de geïndividualiseerde functiebeschrijving.
Het voorlezen ter zitting van nieuwe verklaringen; het College van beroep wijst op het mondelinge karakter van de procedure ter zitting.
Het College is van oordeel dat overeenkomstig de letter en de geest van het DRP er in een evaluatieprocedure functioneringsgesprekken noodzakelijk zijn, met schriftelijke weergave.