Beslissingen College van Beroep 2011 ( Officieel onderwijs )

2011_013:pdf bestandCollege_v_Beroep_GOO_2011_013_dd20111013.pdf (145 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie "onvoldoende".

Beslissing in beroep:

13 oktober 2011 - De evaluatie met als eindconclusie "onvoldoende" wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Een geïndividualiseerde functiebeschrijving ontbreekt.

 

2011_012:pdf bestandCollege_v_Beroep_GOO_2011_012_dd20111013.pdf (148 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie "onvoldoende".

Beslissing in beroep:

13 oktober 2011 - De evaluatie met als eindconclusie "onvoldoende", wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Dat blijkt dat de functiebeschrijving geen vakinhoudelijke en vaktechnische aspecten (inherent aan opdracht als leermeester katholieke godsdienst); dat de verwijzing naar het model niet nuttig kan worden ingeroepen; dat het gesprek is gevoerd door de tweede evaluator.

 

2011_011:pdf bestandCollege_v_Beroep_GOO_2011_011_dd20110914.pdf (149 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie "onvoldoende".

Beslissing in beroep:

Grond van de zaak:

Er bestaat geen verplichting om een nieuwe functiebeschrijving op te maken; een functiebeschrijving kan worden aangepast o.m. bij de start van een nieuwe evaluatieperiode;
er moet minstens één functioneringsgesprek plaatsvinden; tussen het eerste en het tweede functioneringsgesprek moeten minimum twee maanden worden gepresteerd; geen stukken waaruit de uitnodiging voor een functioneringsgesprek blijkt; geen stukken waaruit blijkt dat verzoekende partij niet op die uitnodigingen is ingegaan.

 

2011_010:pdf bestandCollege_v_Beroep_GOO_2011_010_dd20110829.pdf (147 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie "onvoldoende".

Beslissing in beroep:

29 augustus 2011 - De evaluatie met als eindconclusie "onvoldoende" wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

De laattijdige kennisgeving van het verslag van het functioneringsgesprek gaf verzoeker geen kans om werk te maken van de aandachtspunten; het college oordeelt dat een dergelijk handelen niet beantwoordt aan het doel van een functioneringsgesprek.

 

2011_009:pdf bestandCollege_v_Beroep_GOO_2011_009_dd20110829.pdf (81 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie "onvoldoende".

Beslissing in beroep:

29 augustus 2011 – Afstand van beroep.

Grond van de zaak:

De evaluatiebeslissing werd ingetrokken en het voorwerp van de klacht vervalt.

 

2011_007_008:pdf bestandCollege_v_Beroep_GOO_2011_007_008_dd20110428.pdf (154 kB)

 

Feit:

Evaluatie – geen individuele functiebeschrijving – interne richtlijnen met betrekking tot de evaluatieprocedure werden niet gevolgd.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie "onvoldoende".

Beslissing in beroep:

28 april 2011 – De bestreden beslissing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Er was geen individuele functiebeschrijving die als basis moet dienen voor de evaluatie en uit het verslag van de functioneringsgesprekken blijkt dat de richtlijnen die voor de Raad van bestuur vastgelegd werden, niet volledig werden gevolgd.

 

2011_006:pdf bestandCollege_v_Beroep_GOO_2011_006_dd20110111.pdf (154 kB)

 

Feit:

Evaluatie-gebrekkige motivatie – geen evaluatiegesprek – 2de evaluator er niet bij betrokken.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie "onvoldoende".

Beslissing in beroep:

11 januari 2011 – De bestreden beslissing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Door tegenstrijdigheden in de vermeldingen bij de lesbeoordelingen en vermeldingen bij het evaluatieverslag wordt de motivering gebrekkig. Er was geen evaluatiegesprek ter voorbereiding van het evaluatieverslag. Gelet op de bijzonderheden van het dossier had de tweede evaluator hier moeten bij betrokken worden.