Beslissingen College van Beroep 2011 ( Gemeenschapsonderijs)

2011_04:pdf bestandCollege_v_Beroep_GO_2011_04_dd20111005.pdf (152 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie "onvoldoende".

Beslissing in beroep:

5 oktober 2011 - De bestreden beslissing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Uit de verklaringen tijdens de hoorzitting is gebleken dat het betrokken personeelslid op 30 juni 2011 uit dienst is gemeld en een C4-werkloosheidsbewijs heeft gekregen. Op het ogenblik van de betekening op 27 augustus 2011 van het evaluatieverslag was het personeelslid niet meer in dienst; het evaluatieverslag kan voor hem geen gevolgen hebben.

 

2011_03:pdf bestandCollege_v_Beroep_GO_2011_03_dd20111005.pdf (138 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie "onvoldoende".

Beslissing in beroep:

5 oktober 2011 – Afstand van beroep.

Grond van de zaak:

De verzoekende partij doet afstand van het beroep.

 

2011_02:pdf bestandCollege_v_Beroep_GO_2011_02_dd20110706.pdf (150 kB)

 

Feit:

Evaluatie - beroepsmogelijkheden.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie "onvoldoende".

Beslissing in beroep:

6 juli 2011 - De bestreden beslissing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Het evaluatieverslag vermeldt de decretaal opgelegde beroepsmogelijkheden niet en is om die reden van rechtswege nietig. De handhaving of bevestiging volgt het lot van de gehandhaafde of bevestigde beslissing en is eveneens nietig.