Beslissingen College van Beroep 2010 - ( gemeenschapsonderwijs )

2010_01:pdf bestandCollege_v_Beroep_GO_2010_01_dd20101004.pdf (155 kB)

 

Feit:

Evaluatie "onvoldoende".

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie "onvoldoende".

Beslissing in beroep:

4 oktober 2010 - De evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Verwerende partij betwist dat de namen van de eerste en tweede evaluator niet aan verzoeker bekend zouden zijn geweest. Deze namen werden per dienstmededeling en via intradesk meegedeeld, hetgeen door verzoeker niet verder wordt betwist.
Tijdens de evaluatie is te kennen gegeven dat op bepaalde punten de werkwijze niet voldeed, de richtlijnen werden nogmaals uitgelegd en afspraken werden gemaakt. Wat de gebruikte cursussen betreft en de overeenstemming ervan met de leerplannen werd ook dit besproken.
De knelpunten blijven bestaan.
Ter zitting wordt de schooldirectie een gebrek aan begeleiding verweten. Uit het dossier blijkt dat begeleiding is verleend zowel individueel als binnen de vakgroep.