Beslissingen College van Beroep 2009 ( Vrije onderwijs )

2009_03:pdf bestandCollege_v_Beroep_GVO_2009_03_dd20090630.pdf (143 kB)

 

Feit:

Beperkt realiseren van leerproces en klasdynamiek.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'negatief'.

Beslissing in beroep:

30 juni 2009 - Is geen evaluatie in zin van art. 47 DRP.

Grond van de zaak:

Het betreft een ontslag op basis van art. 24 DRP. Het college oordeelt dat zij enkel een bevoegdheid kreeg in het kader van art. 47 e.v. DRP.

 

2009_02:pdf bestandCollege_v_Beroep_GVO_2009_02_dd20090619.pdf (134 kB)

 

Feit:

Manier van lesgeven en de pedagogische aanpak – naam van tweede evaluator niet meegedeeld.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

19 juni 2009 - De bestreden beslissing wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Betrokkene is een tijdelijk leerkracht. Er zijn klachten aangaande de manier van lesgeven en de pedagogische aanpak. Betrokkene duldt geen advies of samenwerking. Betrokkene stelt dat de naam van de tweede evaluator niet werd meegedeeld bij de start van de evaluatieprocedure. College is van oordeel dat de evaluatieprocedure correct werd gevolgd.

 

2009_01:pdf bestandCollege_v_Beroep_GVO_2009_01_dd20090421.pdf (96 kB)

 

Feit:

Een evaluatiegesprek vond plaats 14d na het voorleggen van een niet-geïndividualiseerde functiebeschrijving.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

21 april 2009 - De bestreden beslissing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Betrokkene is tijdelijk leerkracht voor bepaalde duur. Alle leerkrachten ondertekenden voor kennisname eenzelfde algemene functiebeschrijving en dit kan niet als een geïndividualiseerde functiebeschrijving beschouwd worden.