Beslissingen College van Beroep 2008 ( Gemeenschapsonderwijs )

2008_07:pdf bestandCollege_v_Beroep_GO_2008_07_dd20081117.pdf (71 kB)

 

Feit:

Evaluatieprocedure - motiveringsbeginsel.

Beslissing:

Evaluatie met als eindconclusie onvoldoende.

Beslissing in beroep:

17 november 2008 - Het beroepschrift is zonder voorwerp.

Grond van de zaak:

De toegekende evaluatie met als eindconclusie onvoldoende werd door de instelling ingetrokken.

 

2008_06:pdf bestandCollege_v_Beroep_GO_2008_06_dd20081117.pdf (72 kB)

 

Feit:

Niet correcte toepassing van de evaluatieprocedure.

Beslissing:

Evaluatie met als eindconclusie onvoldoende.

Beslissing in beroep:

17 november 2008 - Het beroepschrift is zonder voorwerp.

Grond van de zaak:

De toegekende evaluatie met als eindconclusie onvoldoende werd door de instelling ingetrokken.

 

2008_05:pdf bestandCollege_v_Beroep_GO_2008_05_dd20081013.pdf (128 kB)

 

Feit:

Beroepschrift laattijdig indienen – overgangsmaatregelen – bevoegdheid raad van beroep - artikel 100bis, §1 en 2 DRP.

Beslissing:

Evaluatie met als eindconclusie onvoldoende.

Beslissing in beroep:

13 oktober 2008 - Het beroepschrift is niet ontvankelijk.

Grond van de zaak:

Voor een personeelslid dat tijdens het schooljaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe evaluatieprocedure voor het secundair onderwijs een evaluatie met eindconclusie onvoldoende krijgt, blijft de oude evaluatieprocedure verder lopen. Het personeelslid moet dan binnen deze oude procedure een nieuwe evaluatie krijgen binnen een termijn van tenminste acht maanden effectieve prestaties.
Het komt enkel de raad van beroep toe om te oordelen of de oude procedure correct werd toegepast.

 

2008_04:pdf bestandCollege_v_Beroep_GO_2008_04_dd20081013.pdf (73 kB)

 

Feit:

Geïndividualiseerde functiebeschrijving - evaluatieverslag.

Beslissing:

Evaluatie met als eindconclusie onvoldoende.

Beslissing in beroep:

13 oktober 2008 - Het beroepschrift is zonder voorwerp.

Grond van de zaak:

De toegekende evaluatie met als eindconclusie onvoldoende werd door de instelling ingetrokken.

 

2008_03:pdf bestandCollege_v_Beroep_GO_2008_03_dd20081013.pdf (72 kB)

 

Feit:

Wijze van functioneren.

Beslissing:

Evaluatie met als eindconclusie onvoldoende.

Beslissing in beroep:

13 oktober 2008 - Het beroepschrift is zonder voorwerp.

Grond van de zaak:

De toegekende evaluatie met als eindconclusie onvoldoende werd door de instelling ingetrokken.

 

2008_02:pdf bestandCollege_v_Beroep_GO_2008_02_dd20081013.pdf (71 kB)

 

Feit:

Niet naleven van evaluatieprocedure - functioneringsgesprekken.

Beslissing:

Evaluatie met als eindconclusie onvoldoende.

Beslissing in beroep:

13 oktober 2008 - Het beroepschrift is zonder voorwerp.

Grond van de zaak:

De toegekende evaluatie met als eindconclusie onvoldoende werd door de instelling ingetrokken.

 

2008_01:pdf bestandCollege_v_Beroep_GO_2008_01_dd20081117.pdf (158 kB)

 

Feit:

Geïndividualiseerde functiebeschrijving – eerste en tweede evaluator.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie onvoldoende.

Beslissing in beroep:

17 november 2009 – de evaluatie met als eindconclusie onvoldoende wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Door het ontbreken van een voldoende geïndividualiseerde en geconcretiseerde functiebeschrijving enerzijds en van een duidelijke aanwijzing op formele en geïndividualiseerde wijze welke personen optreden voor de geëvalueerde, als eerste respectievelijk als tweede evaluator anderzijds, kan het college niets anders vaststellen dan dat de evaluatie niet is kunnen verlopen conform de door het decreet rechtpositie gestelde eisen. Er is een schending van artikel 73ter DRP.