College van Beroep

Het College van Beroep bestaat uit drie Kamers:

  • één voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs
  • één voor de personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs
  • één voor de personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs.

De oprichting van het College is voorzien in het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs (artikel 73septiesdecies) en het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding (artikel 47septiesdecies).

Basiseducatie:

Ook in het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie werd het college van beroep voorzien (artikelen 84 en 85).