Evaluatie en tucht in het onderwijs

Voor de behandeling van beroepen tegen een evaluatie “onvoldoende” voorzien artikel 73septiesdecies van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en artikel 47septiesdecies van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding in een College van Beroep bestaande uit een kamer voor het personeel van het gemeenschapsonderwijs, een kamer voor het personeel van het gesubsidieerd officieel en een kamer voor het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Voor de behandeling van beroepen tegen een ontslag om dringende redenen en tegen tuchtmaatregelen voorzien artikel 71 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en artikel 69 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding in de oprichting van Kamers van Beroep voor respectievelijk het personeel van het gemeenschapsonderwijs, het personeel van het gesubsidieerd officieel en het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs voorziet in de oprichting van een Kamer van Beroep voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs (de artikelen 71 tot 73).

 

 

 

 

Lees meer

Het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs (artikel 73septiesdecies) en het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding (artikel 47septiesdecies) voorzien in de oprichting van een college van beroep bestaande uit drie kamers waarvan één voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, één voor de personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en één voor de personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs.


Lees meer