Evaluatie en tucht in het onderwijs

Opgelet! Ingevolge de maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus is binnen het secretariaat van de Kamers van beroep en de kamers van het College van beroep overgeschakeld op telewerk. Gelieve daarom de stukken die u indient, steeds ook digitaal over te maken via onderstaand mailadres van de betrokken secretaris. De geldende procedureregels blijven evenwel onverkort van toepassing. Voor een regelmatige neerlegging van uw stukken blijft het dan ook vereist de ter zake voorgeschreven procedure strikt na te leven (zie rubriek ‘regelgeving’ op de webpagina’s ‘Kamer van beroep’ en ‘College van beroep’).

  • mehtap.can@ond.vlaanderen.be  : Kamer van beroep voor het Gesubsidieerd Officieel Onderwijs; Kamer voor het Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van het College van beroep.

 

Voor de behandeling van beroepen tegen een evaluatie “onvoldoende” voorzien artikel 73septiesdecies van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en artikel 47septiesdecies van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding in een College van Beroep bestaande uit een kamer voor het personeel van het gemeenschapsonderwijs, een kamer voor het personeel van het gesubsidieerd officieel en een kamer voor het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Voor de behandeling van beroepen tegen een ontslag om dringende redenen en tegen tuchtmaatregelen voorzien artikel 71 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en artikel 69 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding in de oprichting van Kamers van Beroep voor respectievelijk het personeel van het gemeenschapsonderwijs, het personeel van het gesubsidieerd officieel en het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs voorziet in de oprichting van een Kamer van Beroep voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs (de artikelen 71 tot 73).

 

 

 

 

Lees meer

Het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs (artikel 73septiesdecies) en het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding (artikel 47septiesdecies) voorzien in de oprichting van een college van beroep bestaande uit drie kamers waarvan één voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, één voor de personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en één voor de personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs.


Lees meer