Onderwijspersoneel

Je persoonlijke dossier in een beveiligde omgeving waar je deze gegevens vindt:

  • Gegevens en informatie over je salaris
  • Het aanvraagformulier voor de vakbondspremie
  • Je fiscale fiche(s)

Meld je hier aan.

Formulieren

Door te klikken op de link hieronder kun je alle onderwijsformulieren terugvinden.

Je vindt hier alle informatie over je salaris, vakantiegeld en eindejaarstoelage.

Wetwijs

Startbanenprojecten Scholen voor Jongeren/Jongeren voor Scholen, en Verkeersveiligheid

Lees meer over

  • de behandeling van beroepen tegen een evaluatie 'onvoldoende' in een College van Beroep
  • de behandeling van beroepen tegen een ontslag om dringende redenen en tegen tuchtmaatregelen in een Kamer van Beroep

Om vraag en aanbod in het onderwijs vlot samen te brengen, heeft de VDAB in samenwerking met AGODI de leerkrachtendatabank uitgewerkt

Pensioenen
Verlofstelsels

Klik op de overzichtstabel verlofstelsels om snel een zicht te krijgen op alle verlofstelsels voor onderwijspersoneelsleden.