Persmededeling - Minder planlast door afschaffing spoedtelling - 23 sept 2016

PERSMEDEDELING

Vrijdag 23 september 2016

Kabinet van de Viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits


Minder planlast door afschaffing spoedtelling

Vandaag maken alle onderwijsverstrekkers hun leerlingenaantallen voor het nieuwe schooljaar bekend. De onderwijsverstrekkers hebben de aantallen gekregen van AgODi, het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Voor het eerst moest daarvoor geen tijdrovende spoedtelling meer gebeuren. De nieuwe aanpak past in Operatie Tarra van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits in de strijd tegen planlast.

Tot vorig schooljaar organiseerden alle onderwijsverstrekkers in september apart spoedtellingen om hun leerlingenaantallen voor het nieuwe schooljaar te kennen. Scholen speelden die leerlingenaantallen door aan de onderwijsverstrekkers. Maar scholen bezorgen al een aantal jaar hun leerlingengegevens ook aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten AgODi via de databank Discimus. In het verleden werd er dus dubbel geteld.

In samenspraak met AgODi en alle onderwijsverstrekkers heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de afspraak gemaakt om de spoedtellingen af te schaffen. Scholen bezorgen hun gegevens nu nog enkel aan het Agentschap. Dat past in de Operatie Tarra om de planlast te verminderen. De leerlingenaantallen zijn nu door AgODi aan de onderwijsverstrekkers bezorgd.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Door de afschaffing van de spoedtellingen in de scholen vermijden we dubbel werk. De constructieve samenwerking met de onderwijsverstrekkers toont vandaag nog maar eens aan dat we gezamenlijk de planlast voor scholen verminderen. Ik wil iedereen dan ook bedanken voor dit gezamenlijk initiatief.”

Persinformatie:
Katrien Rosseel
Woordvoerder Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits
0475/44.58.32
Persdienst.kabinetcrevits@vlaanderen.be