Overzicht zendingen

Hulp bij het tabblad Overzicht zendingen

Afhankelijk van de ingestelde zoekcriteria krijg je een overzicht van de zendingen en de status waarin deze zich bevinden.

De gegevens kunnen in een andere volgorde getoond worden door een- of tweemaal te klikken op een kolomhoofding.

Edison-tab_overzicht_zendingen_kolom_verzonden_door_en_laatst_afgehaald_door

Wanneer je doorklikt op het referentie-nummer verschijnt de historiek van de betreffende zending.

Volgende gegevens worden u getoond:

Edison-status
  • Fout in zending: de zending is structureel ongeldig.
  • Geldig: de zending is zonet verstuurd en geldig bevonden door centraal systeem maar nog niet verwerkt.
  • In verwerking: inhoudelijke verwerking moet nog gebeuren en terugzendingen moeten nog worden aangemaakt.
  • Afgemeld: er was een Fout in zending en je hebt deze fout afgemeld.
  • Terugzendingen af te halen: voor deze zending zijn er terugzendingen die je nog niet hebt afgehaald.
  • Terugzendingen afgehaald: voor deze zending heb je de terugzendingen al afgehaald.

Edisonmelding: verzonden op  datum en tijdstip waarop de zending werd verstuurd.

Edison: Tekst: Instelling  instellingsnummer waarop de gegevens in de zending betrekking hebben.

Edison-referentienr  referentie-nummer van de zending (wanneer je dit veld aanklikt, krijg je de historiek van de betreffende zending).

Edison-sporenslag d.i. het aantal terugzendingen die voor de zending met dit referentienummer ter beschikking staan om afgehaald te worden.

Edison-soort.gif
  • per (personeel)
  • lln (lerenden)

Edison-test  hier staat T ingevuld wanneer het om een testzending gaat, N indien het om een normale zending gaat.

Voor Edison: codepage  codepage waarin de zending werd opgemaakt.

Edison-verzonden_door  is de edisongebruiker die de zending heeft verstuurd. Zendingen aangeduid met 'SYSTEM SYSTEM' werden rechtstreeks vanuit het softwarepakket met Edison webservices verzonden. 

Edison-laatst_afgehaald_door  is de edisongebruiker die het laatst de terugzending heeft afgehaald.

Het vakje Edison-knop_F (Fout in zending) en Edison-knop_T (Terugzendingen af te halen) wijzen op acties die je moet ondernemen:

Edison-knop_F  Bij het aanbieden van een zending werd een fout vastgesteld. Die moet je afmelden om aan te geven dat je de foutmelding hebt opgemerkt. Ga hiervoor naar tabblad Fouten afmelden en doe het nodige;

Edison-knop_T  Er zijn terugzendingen ter beschikking die je nog moet ophalen.