Bezoek afdelingshoofden AGODI aan vrije basisschool VLAM te Menen

Op 1 juni 2018 bezocht het college van afdelingshoofden (cova) AGODI de Vrije Basisschool VLAM te Menen

De VLAM-school ligt temidden van de wijk De Barakken in Menen. Ze werd opgericht in 1981 en heeft momenteel 219 leerlingen van 26 verschillende nationaliteiten. Een groot aantal van deze kinderen heeft als thuistaal het Frans of een andere niet-Nederlandse taal.

De school zet sterk in op kleuterparticipatie door het verhogen van de ouderbetrokkenheid. Daarvoor loopt momenteel een Europees project, dat startte met een bevraging van de ouders en leraars. Hieruit kwamen heel wat concrete acties voort. Zo zorgen ze voor een 'zachte landing' door ouders toe te laten hun kinderen zelf naar de klas te brengen, wat ook meer contact met de leraar toelaat. Er zijn oudergroepen opgericht die samen met de leraars en directeur om de twee weken samen komen. Daarnaast organiseerde de school ook een mama-dag en binnenkort een papa-dag, waarbij de ouders allerlei activiteiten met hun kinderen kunnen doen op school.