24/09/2018 - Bezoek college van afdelingshoofden AGODI aan Eureka Leuven

Eureka is gestart als een niet-erkende school en bereidde in eerste instantie leerlingen met leerstoornissen voor op de Examencommissie. Nadien werd Eureka een erkende, niet-gesubsidieerde school. Momenteel bieden zij het lager onderwijs aan vanaf het 2e leerjaar en de 1e graad van het secundair onderwijs. Hoofddoel van de school is de re-integratie van de leerlingen in een gewone school. Daardoor blijven de meeste leerlingen maar 1 à 2 jaar op Eureka. Er is een klassikaal aanbod, maar sterk gedifferentieerd naar de individuele noden van de leerlingen. Leerlingen leren ook om concreet hulp te vragen, zodat ze dit nadien ook zelf kunnen doen in hun reguliere school. Een coachende houding is daarbij belangrijk: oplossingen worden niet kant en klaar gegeven, maar leerlingen worden ondersteund om zelf oplossingen te zoeken.

Naast leerplichtonderwijs geeft Eureka advies aan andere scholen, zorgen ze voor de diagnostiek van leerstoornissen en organiseren ze activiteiten voor volwassenen.

Vanuit Eureka heeft men voorleessoftware ontwikkeld voor dyslectici, in samenwerking met een uitgeverij. Deze software kan gebruikt worden indien leerlingen een attest hebben en zich registreren. Momenteel maken zo’n 14.000 leerlingen gebruik van deze software.

Naast de voorleessoftware zorgen zij ook voor de omzetting van boeken (Adibib). Zij krijgen de boeken van de uitgeverijen als een onbeveiligde pdf. Via een tool maken ze de boeken voorleesbaar in een beveiligde pdf. De pdf wordt gratis aangeleverd door de uitgeverij, maar de leerling moet wel het papieren boek aankopen. Per jaar gaat het om zo’n 6.000 à 7.000 boeken.