18/11/2019 - Bezoek van het college van afdelingshoofden van AGODI aan de Kunstacademie van Geraardsbergen

De kunstacademie Geraardsbergen bestaat sedert het schooljaar 2007-2008 en biedt de domeinen muziek, woord, dans, beeld en circus aan. In het schooljaar 2019-2020 heeft de school 2.109 leerlingen, een aantal dat min of meer constant bleef de afgelopen jaren. In 2019-2020 zijn er 80 vakleerkrachten werkzaam in de academie naast de directeur, het secretariaat en een beleidsteam van 3 medewerkers.

 

In de stad Geraardsbergen wordt 1 op de 2 kinderen in kansarmoede geboren. I.s.m. de stad doet de academie veel inspanningen naar toegankelijkheid. Zo reikt de stad jaarlijks een vrijetijdspas uit waarmee kinderen korting krijgen op het inschrijvingsgeld, de huur van instrumenten en de kostprijs van uitstappen. In 2019-2020 maakten 217 leerlingen gebruik van dit systeem.

Ook worden er aangepaste lessen voorzien voor leerlingen met zorgnoden.

De vzw Kunstkrak organiseert concerten voor dagscholen, om zo de drempel naar de academie te verlagen.

Via de projecten van Kunstkuur krijgen leerlingen van de 1e graad van de middenschool Geraardsbergen op woensdagnamiddag 4 uur kunst van de lesgevers van de academie.