18 september 2017 - bezoek AGODI aan Lyceum Maria Boodschap Brussel

Het lyceum is gelegen in het centrum van Brussel en kent een zeer divers leerlingenpubliek. De school zet sterk in op begeleiding van leerlingen met leerstoornissen en leerlingen die onvoldoende het Nederlands beheersen. Dat laatste wordt sedert dit schooljaar verder uitgebreid met lessen Nederlands voor de ouders. Daarnaast hebben zij een Plus-project voor hoogbegaafde kinderen. De school wil een open houding aannemen naar de stad toe en werkt o.a. samen met Muziek Publiek, De Markten, Oxfam e.d. om ook na de schooluren activiteiten aan te bieden.


Leden van het Cova met de administrateur-generaal en personeelsleden van het Lyceum Maria Boodschap Brussel poseren.

Website van het lyceum:

www.mabobrussel.be