16/9/2019 - Bezoek COVA aan De Prins en De kleine Prins Diest

De scholen De Prins (secundair onderwijs) en De kleine Prins (basisonderwijs) behoren tot de scholengroep Adite (Aarschot-Diest-Tessenderlo). Voor de scholen behorende tot deze scholengroep werd 1 overkoepelende visie uitgewerkt, met 5 speerpunten:

Talent en talentontwikkeling:

Leerlingen worden positief benaderd vanuit hun talenten. Zeker in de B-stroom heeft dit voor een kentering gezorgd naar motivatie en welbevinden van de leerlingen.

Betrokkenheid

De mate van betrokkenheid wordt gemeten d.m.v. een betrokkenheidsscan, een tool die ter beschikking is gesteld aan directie en leerkrachten.

Verbondenheid

De school wil een ‘familie’ zijn. Daarom werkt men met communities, die in het basisonderwijs nog eens onderverdeeld zijn in ‘nesten’. Elke community bestaat uit zo’n 48 leerlingen met 2 à 3 leerkrachten. De leerkrachten schuiven mee door, zodat de leerlingen vaste leerkrachten hebben per graad.

Eigenaarschap

De school gebruikt 3 leersporen. Instructies worden eerst klassikaal gegeven, waarna de leerlingen de oefeningen klassikaal maken (leerspoor 1) of meer zelfstandig (leerspoor 2 en 3). Leerlingen krijgen daardoor meer eigenaarschap.

Contextrijk leren

In De kleine Prins vertrekt men vanuit de waarneming om zo naar het meer abstracte te gaan. Zo hebben leerlingen hun eigen tuintje en zijn er per community specifieke projecten rond afval, vogels etc.
In De Prins werkt men vanaf de 2e graad BSO met leerondernemingen zoals een eigen garage, een eigen kapsalon, een pop-up PR-bureau en een eigen reisbureau. In het ASO en het TSO kiezen de leerlingen iedere 6 weken een andere module van 2 à 3 uur/week rond een bepaald thema.