12/12/2016 - Bezoek Cova van AgODi aan de Academie voor Beeldende Kunst in Gent

Op 12 december 2016 bezocht het cova van AgODi in Gent de Academie voor Beeldende Kunst. De school wil sterk inzetten op de emancipatorische kracht van DKO en heeft daarom een sterke wijkwerking opgezet. Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met scholen, musea, ontmoetingscentra e.d. wil de Academie zoveel mogelijk kansarme kinderen toeleiden naar de verschillende wijkateliers.

De Academie speelt ook een voortrekkersrol in de opleiding animatiefilm. Samen met de Academie van Etterbeek zijn zij de enigen die de specialisatiegraad Animatiefilm aanbieden.