Over AGODI - Afdeling ICT

De entiteit ICT is verantwoordelijk voor het beheer van de informaticasystemen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten en het Dienstencentrum Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs. Ze staat in voor de algemene ICT-planning van beide agentschappen en stuurt de externe ICT-dienstverlening aan.

Naast het beheer van de bestaande ICT-systemen zorgt deze entiteit ook voor de introductie van nieuwe ICT-systemen en bevordert de nieuwe werkwijzen die er mee gepaard gaan. Ze speelt ook een voortrekkersrol bij het realiseren van e-government.

De entiteit verzorgt het beheer van volgende IT-systemen :

  • Edison
  • Instellingendatabank
  • Databank Lerende Mens
  • Inschrijvingendatabank
  • Omkadering
  • Toelagen
  • EPD (Elektronisch Personeelsdossier)