Over AGODI - ondersteuning volwassenenonderwijs

De afdeling Volwassenenonderwijs behoort tot AHOVOKS.

AGODI voert voor deze afdeling enkele ondersteunende taken uit, enerzijds via de afdeling Ondersteuning Onderwijspersoneel (AOP), en anderzijds via de afdeling ICT.

AOP:

  • De cel arbeidsongevallen behandelt dossiers van arbeidsongevallen, ongevallen buiten dienstverband en beroepsziekten van de personeelsleden van het onderwijs.
  • Het secretariaat van de Vlaamse reaffectatiecommissie ondersteunt de commissie, bereidt reaffectaties en wedertewerkstellingen voor en zorgt voor hun implementering.
  • De juridische cel verzorgt het secretariaat van de commissie Zorgvuldig Bestuur, het College en de Kamer van Beroep.
  • De cel vervoerkosten handelt de aanvragen tot uitbetaling van de aanvullende vergoeding voor busbegeleiders af.
  • De cel valorisaties verstrekt adviezen over de valorisatie van diensten. De dienst adviseert ook de werkstations en motiveert hun adviezen.
  • Terugbetaling aan instellingen van het volwassenenonderwijs van de schuldvorderingen met betrekking tot de kosten voor het openbaar vervoer en de fietsvergoeding.