Ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap

De Dienst arbeidsongevallen van de afdeling AOP behandelt dossiers van:

  • arbeidsongevallen
  • ongevallen buiten dienstverband
  • beroepsziekten

Naast de personeelsleden van het onderwijs doet ze dit dit ook voor de ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap van alle beleidsdomeinen (met uitzondering van de entiteiten met rechtspersoonlijkheid), en voor de kabinetten van de Vlaamse Regering.