Over AgODi - Deeltijds kunstonderwijs (DKO)

Het deeltijds kunstonderwijs in het Agentschap voor Onderwijsdiensten:

Binnen het Agentschap voor Onderwijsdiensten vormt het deeltijds kunstonderwijs (DKO) een entiteit die zowel de school-, leerlingen- als personeelsdossiers behandelt. Het schoolbeheerteam en het verificatiecorps behoren tot de Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB - Scholen en leerlingen. De werkstations behoren tot de Afdeling Personeel Secundair Onderwijs en DKO. Voor een aantal specifieke domeinen, zoals arbeidsongevallen en woon-werkverkeer, worden de werkstations ondersteund door de Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel.
 

 
 

 

De Afdeling Personeel Secundair Onderwijs en DKO voert deze taken uit:

  • Wij berekenen je salaris en betalen het uit.
  • Wij volgen je administratieve loopbaan op.
  • Wij verstrekken inlichtingen i.v.m. je persoonlijk dossier als je schoolsecretariaat je niet voort kan helpen.

Elke school heeft bij ons een vaste contactpersoon voor het beheer van alle personeelsdossiers. Deze dossierbeheerder vormt samen met zijn/haar collega's een werkstation dat bevoegd is voor de personeelsdossiers van alle scholen van een bepaalde regio.

De Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel ondersteunt het werkstation voor:

 

 
 

 

De afdeling Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB - Scholen en leerlingen voert deze taken uit:

  • Wij berekenen uw personeelsomkadering.
  • Wij betalen uw werkingsmiddelen.
  • Wij beheren het schooldossier en verstrekken daarover inlichtingen.

Elke school heeft een vaste contactpersoon voor het beheer van het schooldossier. Deze dossierbeheerder vormt samen met zijn/haar collega's een schoolbeheerteam. De controles in de scholen gebeuren door het verificatieteam, elke school heeft daarvoor ook één contactpersoon.

De Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel ondersteunt de afdeling bij de terugbetaling aan de scholen en instellingen van de schuldvorderingen met betrekking tot de kosten voor het openbaar vervoer en de fietsvergoeding.

 
 

De leerlingen kunnen bij ons terecht met vragen over het deeltijds kunstonderwijs. Het volledige overzicht van deze dienstverlening kan u bekijken bij de Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB - Scholen en leerlingen.