Aangifte Sociale Risico's

Aangifte Sociaal Risico (ASR)

Het project Aangifte van een Sociaal Risico (ASR) past in het initiatief ‘Radicaal Digitaal’ van de Vlaamse Regering.

De Vlaamse en de federale overheid zijn er zich van bewust dat onderwijsinstellingen lijden onder administratieve planlast. Beide bestuursniveaus voeren projecten uit om de planlast via digitalisering aan te pakken. Voor de elektronische aangifte van sociale risico’s (e-ASR) slaan AGODI en AHOVOKS de handen in elkaar met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

De medewerkers van schoolsecretariaten bezorgden tot voor kort alles wat onder ASR viel (werkloosheid, ziekte-uitkering, arbeidsongevallen) op papier aan de diverse instellingen van de sociale zekerheid. De papieren formulieren worden geleidelijk aan vervangen door elektronische aangiftes van sociale risico’s. 

Sector Werkloosheid (WECH: Werkloosheid/Chômage)

De formulieren C131A-Onderwijs-Werkgever en C131B-Onderwijs zijn sinds 1 september 2017 vervangen door een elektronische aangifte die respectievelijk scenario 3 (WECH503) en scenario 6 (WECH506) heten. 

Sinds die datum aanvaarden de uitbetalingsinstellingen (= de vakbonden en de Hulpkas voor de Werkloosheidsuitkeringen) de papieren formulieren C131A en C131B niet meer en kan de aangifte van een sociaal risico binnen de sector Werkloosheid alleen nog elektronisch gebeuren. AGODI en AHOVOKS dienen sindsdien de nodige e-ASR in voor de personeelsleden waarvoor de agentschappen een melding (via een RL16) ontvangen van de onderwijsinstellingen.

Opgelet, het C4-formulier blijft wel op papier bestaan en wordt (voorlopig) niet vervangen door een elektronische tegenhanger. Het zijn de werkgevers (= schoolbesturen en inrichtende machten) die verantwoordelijk blijven voor het invullen van die C4-formulieren.

Meer informatie over de e-ASR vind je in de omzendbrief.

Sector Uitkeringen (ZIMA: Ziekte/Maladie)

Vanaf 1 juli 2020 werden binnen de sector Uitkeringen (ZIMA: ziekte/maladie) enkele papieren formulieren afgeschaft en vervangen door onderstaande elektronische aangiftes:  

  • Het inlichtingenblad – getuigschrift van arbeidsongeschiktheid wordt het e-ASR scenario 1 of ZIMA 001. 
  • De aangifte van de werkhervatting wordt het e-ASR scenario 6 of ZIMA 006. 
  • De aangifte aangepaste arbeid wordt het e-ASR scenario 2 of ZIMA 002. 

AGODI neemt die werkgeversverplichting over van de schoolbesturen en inrichtende machten en voert bovengenoemde elektronische aangiftes uit. De verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) aanvaarden vanaf 1 juli 2020 de papieren formulieren niet meer. 

Let op: de nieuwe elektronische aangiftes werken alleen correct als de onderwijsinstelling op tijd de correcte dienstonderbrekingen instuurt. Het is heel belangrijk dat je dat als school onmiddellijk doet als een personeelslid door een sociaal risico uit de medische sector wordt getroffen.

Meer informatie over de e-ASR's vind je in de omzendbrief.