Ondersteuningsnetwerk

Vanaf 1 september 2017 kunnen leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor ondersteuning terecht bij een ondersteuningsnetwerk. Dat geldt voor de leerlingen van de volgende types:

  • basisaanbod (type 1, 8 in afbouw)
  • type 3 (emotionele of gedragsstoornis)
  • type 9 (ASS)

Scholen voor gewoon onderwijs bepalen, samen met het CLB en ouders, de ondersteuningsnoden. De scholen leggen hun vragen tot ondersteuning voor aan het ondersteuningsnetwerk. Scholen voor buitengewoon onderwijs staan in voor de ondersteuning van leerlingen, leerkrachten en schoolteams. Meer informatie lees je in de omzendbrief NO/2017/02.

Elk ondersteuningsnetwerk heeft een laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders. Ouders kunnen op die manier doorheen het hele schooljaar bij het ondersteuningsnetwerk terecht met vragen over ondersteuning.
De gegevens van de aanspreekpunten zoals AGODI ze tot nu heeft ontvangen, staan in dit overzicht:

xlsx bestandONWs met aanspreekptn.xlsx (29 kB)

xlsx bestandsamenstelling_ONWs_vanaf_01092020.xlsx (318 kB)

Hoe de ondersteuningsnetwerken zijn samengesteld, vind je hieronder: