Nieuwsbrieven AGODI

AGODI nieuwsbrief maart 2021

pdf bestandNieuwsbrief AGODI - maart 2021.pdf (350 kB)

 • Bijsprong
 • Dataloep via Mijn Onderwijs
 • Deadline zending van uren praktische vakken (PV) voor de globale puntenenveloppe
 • Nieuwe documenten op Mijn Onderwijs: Personeel
 • Reorganisatie afdeling Personeel Basisonderwijs en CLB
 • Corona-callcenter

 

AGODI nieuwsbrief 25/02/2021

cover van de AGODI nieuwsbrief februari 2021

pdf bestandNieuwsbrief AGODI - februari 2021.pdf (241 kB)

 • Meelooptraject directeur
 • Eenmalige vaste benoeming  in wervingsambten op 01/07/2021
 • Voorschotten op de werkings- en nascholingsmiddelen
 • Wijziging samenstelling ondersteuningsnetwerk 2021-22
 • Individuele rekening 2020
 • Voordelen alle aard (VAA) via AGODI
 • Langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische reden
 • Vervoerkosten werkverkeer indienen
 • Terugvordering reiskosten 'onderwijs aan huis' kalenderjaar 2020
 • Indexering inschrijvingsgelden
 • AGODI-academie

AGODI nieuwsbrief 27/01/2021

AGODI nieuwsbrief januari 2021

pdf bestandNieuwsbrief AGODI - januari 2021.pdf (665 kB)

 • Voorschotten werkingsmiddelen
 • Sluiting scholen
 • Jaarkalenders
 • Dubbele inschrijvingen op teldag 01-02-2021
 • Melding nieuw schoolbestuur of verandering van schoolbestuur
 • Dataloep: update afwezigheden en leerlingenkenmerken
 • Kleuterparticipatierapport
 • Aanvraag onderwijsbevoegdheid en programmaties
 • Salarisverhoging vanaf 1 januari 2021
 • Maandelijkse nettolonen stijgen
 • Vermindering bedrijfsvoorheffing wegens gezinslasten
 • Voordelen alle aard
 • Nieuwe personeelsleden
 • Rapport ziekteverzuim
 • AGODI-academie

 

AGODI nieuwsbrief 17/12/2020

nieuwsbrief AGODI december 2020

pdf bestandNieuwsbrief AGODI - december 2020.pdf (498 kB)

 • Vergeet niet om je vaste benoemingen tijdig in te sturen
 • Uitbetaling toelagen coronamaatregelen
 • Cijfermateriaal relatieve aanwezigheid indicator en niet-indicator leerlingen
 • AGODI academie
 • Vacature

AGODI nieuwsbrief 26/11/2020

nieuwsbrief AGODI november 2020

pdf bestandnieuwsbrief_november2020.pdf (1.47 MB)

 • Eindejaarstoelage
 • Leerlingengegevens raadplegen via veilige toegang
 • Registratie van tuchtmaatregelen
 • Veilige communicatie via brievenbus Mijn Onderwijs
 • Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022
 • Vraag je subsidie voor busbegeleiding aan
 • Herinnering programmatieaanvragen met deadline 30/11
 • Bereken hoeveel halve schooldagen een leerplichtige kleuter naar school kan gaan
 • (Geen) dienstbrief levenbeschouwelijke vakken gekregen?
 • Jaarverslag AGODI 2019
 • AGODI-academie

AGODI nieuwsbrief 29/10/2020

cover van de AGODI nieuwsbrief oktober 2020

pdf bestandNieuwsbrief_oktober_2020.pdf (8.65 MB)

 • BaO en SO - Bekijk onze digitale opleidingen van de AGODI-academie
 • BaO, SO en CLB - Je ontving bijkomende coronamiddelen
 • BaO en SO - Contacteer ons corona-callcenter
 • BaO en SO - Ondersteuningsmodel type 2-4-6-7
 • BaO en SO - Stuur je personeelsleden met een medisch risico niet onnodig naar het ziekenfonds
 • BuBaO en SO - Programmatieaanvragen met deadline 30/11
 • BaO - Geef de nieuwe samenstelling van je samenwerkingsplatform door
 • SO - Duaal leren: teldag 1 oktober en programmaties 2021-2022  
 • SO - Zending middelen – deadline 08/11
 • DKO - Voorschot inschrijvingsgeld DKO
 • Gezocht: LOP-deskundigen

AGODI nieuwsbrief 25/09/2020

cover van de AGODI nieuwsbrief september 2020

pdf bestandAGODI_nieuwsbrief_september_2020.pdf (1.44 MB)

 • Bevraging over interesse in mondmaskers
 • Zendingen bij de start van het schooljaar
 • Deadline indienen document G voor academies van het DKO
 • Mijn Onderwijs: Personeel
 • Registratie afwezigheden in het BaO en So tijdens schooljaar 2020-21
 • Onenigheid over verslag voor toegang tot het BuO
 • Presentaties Ronde van Vlaanderen online
 • AGODI-academie - opleiding schoolsecretariaten

AGODI nieuwsbrief 30/06/2020

Nieuwsbrief AGODI 30 juni 2020pdf bestandNieuwsbrief_juni_2020.pdf (457 kB)

 • Ronde van Vlaanderen gaat digitaal
 • Aangifte sociale risico's (ASR)
 • Uitbetaling verschillende toelagen
 • Extra ondersteuningsmaatregelen voor scholen
 • De nieuwe scholengemeenschappen
 • Registreer de getuigschriften basisonderwijs in Discimus
 • Recht op leerlingenvervoer
 • AGODI-academie: opleidingen voor 20-21

 

AGODI nieuwsbrief 29/05/2020

cover nieuwsbrief AGODI mei 2020pdf bestandNieuwsbrief_mei_2020.pdf (249 kB)

 • Bevraging over interesse in mondmaskers en handgel
 • Extra ICT toelage voor BaO en SO
 • Registraties aanwezigheden
 • Ziekteattest bij afwezigheid wegens ziekte
 • Dataloep; aan- en afwezigheden
 • Globale puntenenveloppe SO
 • AGODI-academie gaat digitaal
 • Ronde van Vlaanderen 2020

AGODI nieuwsbrief 30/04/2020

nieuwsbrief AGODI 30 april 2020pdf bestandNieuwsbrief_30_april_2020.pdf (258 kB)

 • Uitbetaling toelage ICT-coördinatie
 • Ondertekende documenten vrije programmatie gewoon SO
 • Programmaties en fusies internaten
 • Vakantiegeld 2020
 • Aanvullend vakantiegeld voor personeelsleden jonger dan 25
 • Spilindex overschreden
 • AGODI-academie

 

AGODI nieuwsbrief 03/04/2020

nieuwsbrief AGODI april 2020pdf bestandNieuwsbrief_april_2020.pdf (416 kB)

 • Van harte dank
 • Ronde van Vlaanderen 2020 afgelast
 • opleidingen AGODI-academie geannuleerd
 • Nieuw op Mijn Onderwijs: Personeel
 • Aangepaste voorwaarden speciale onderwijsleermiddelen

AGODI nieuwsbrief 21/02/2020

Rvv2020

pdf bestandNieuwsbrief_februari_2020.pdf (1.05 MB)

Ronde van Vlaanderen 2020:
Save the date!

 • Ma. 25/05: Handeslbeurs, Gent
 • Di. 26/05: De Grote Post, Oostende
 • Di. 02/06: Lamot, Mechelen
 • Vr. 05/06: Consciencegebouw, Brussel
 • Ma. 08/06: C-Mine, Genk
 • Di 09/06: Den Egger, Scherpenheuvel

 

AGODI nieuwsbrief 31/01/2020

Cover nieuwsbrief AGODI januari 2020pdf bestandAGODI_Nieuwsbrief_januari_2020.pdf (645 kB)

 • Nieuwe zesjaarlijkse periode scholengemeenschappen
 • Nettolonen stijgen
 • Vermindering bedrijfsvoorheffing wegens gezinslasten
 • Mijn Onderwijs: Personeel
 • e-mailadres arbeidsongeval
 • Kleuterparticipatierapporten beschikbaar
 • Uitwisselingsmoment over vluchtelingen en onderwijs
 • Opleidingen AGODI-academie

AGODI niewsbrief 20/12/2019

Cover AGODI nieuwsbrief december 2019

pdf bestandNieuwsbrief_december_2019.pdf (158 kB)

 • Opleidingen AGODI academie

 

AGODI nieuwsbrief 29/11/2019

Nieuwsbrief AGODI 29 november 2019

pdf bestandNieuwsbrief_november_2019.pdf (145 kB)

 • Jaarverslag AGODI
 • Vraag je discussie aan voor een aanmeldingsprocedure
 • Vraag je subsidie voor busbegeleiding aan
 • Rapport Vlaamse bemiddelingscommissie
 • Eindejaarstoelage
 • AGODI-academie
 • Studiedag: een LOP voor iedereen
 • Extra opleidingen duaal leren en ABC

AGODI nieuwsbrief 25/10/2019

cover AGODI nieuwsbrief oktober 2019

pdf bestandNieuwsbrief_oktober_2019.pdf (462 kB)

 • Dataloep: aan- en afwezigheden
 • inschrijvingsregels aangepast
 • Teldag en programmaties duaal leren
 • Ondersteuningsmodel
 • Mededeling plage-uren
 • Mijn Onderwijs Personeel - cijfers
 • LOP-studiedag
 • AGODI-academie

AGODI nieuwsbrief 26/09/2019

nieuwsbrief AGODI september 2019

pdf bestandNieuwsbrief_september_2019.pdf (387 kB)

 • Dag van de leraar
 • Lerarenplatform
 • Brief nieuwe personeelsleden weldra op Mijn Onderwijs
 • Hertelling uren-leraar capaciteit
 • Registratie leerlingenondersteuning type 2-4-6-7 in gewoon SO
 • AGODI-academie

AGODI nieuwsbrief 30/08/2019

Nieuwsbrief AGODI augustus 2019

pdf bestandNieuwsbrief_augustus_2019.pdf (622 kB)

 • Jaarkalender
 • Minder documenten voor AGODI
 • Niet ingevulde vervangingen
 • Ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 • Duaal leren in S.O.

AGODI nieuwsbrief 27/06/2019

Nieuwsbrief AGODI juni 2019

pdf bestandNieuwsbrief_juni_2019.pdf (843 kB)

 • Ronde van Vlaanderen
 • Nieuwe werking afdeling Personeel SO en DKO
 • Aangifte Sociaal Risico (ASR)
 • Overzichtstabel verlofstelsels
 • Dataloep aan- en afwezigheden
 • AGODI-academie
 • Brochure groeipakket
 • Geen zendingen op 28/6 van 12 tot 16u
 • Gezocht: LOP-deskundigen

AGODI nieuwsbrief 29/05/2019

cover AGODI nieuwsbrief mei 2019

pdf bestandNieuwsbrief_mei_2019.pdf (639 kB)

 • Lerarenplatforms BaO
 • Overzichtstabel verlofstelsels
 • Vereenvoudiging aan- en afwezigheidscodes Discimus
 • Getuigschrift BaO registreren in Discimus
 • Nieuw omkaderingsmechanisme ondersteuning type 2, 3, 6, 7 in gewoon onderwijs
 • SO - berekening globale puntenenveloppe
 • Wijziging procedure recht op leerlingenvervoer MIVB
 • Registratie vreemde talen in BaO
 • Inschrijving Ronde van Vlaanderen

AGODI nieuwsbrief 30/04/2019

cover van de nieuwsbrief van AGODI van 30 april 2019 - de link naar de nieuwsbrief vind je onder de afbeeldingpdf bestandNieuwsbrief_april_2019_AGODI.pdf (627 kB)

 • Campagne lerarenberoep
 • Vakantiegeld 2019
 • Aanvullend vakantiegeld voor personeelsleden jonger dan 25
 • Fiscale fiche en vakbondspremie
 • Banken gesloten op 31 mei
 • Infosessie kleuterparticipatie voor scholengemeenschappen
 • Schrijf je in voor de Ronde Van Vlaanderen
 • AGODI-academie: organisatie en structuur modernisering SO
 • Uitwisselingsmoment tussen opvangpartners en onderwijspartners

AGODI nieuwsbrief 28/03/2019

cover AGODI nieuwsbrief maart 2019

pdf bestandNieuwsbrief_maart_2019.pdf (744 kB)

 • Mijn Onderwijs: Personeel van start
 • Betaling salaris na staking
 • Monitor niet ingevulde vervangingen
 • Deadline zending uren PV
 • Recht op lln.vervoer NMBS: wijziging procedure vanaf 1/4
 • Aanmeldingsprocedure
 • AGODI-academie
 • Wat als er geen Brexit-deal is?
 • Dataloep via Mijn Onderwijs
 • Uitwisselingsmoment opvang- en onderwijspartners 3/5/19

 

AGODI nieuwsbrief 28/02/2019

cover van de nieuwsbrief van AGODI 28 februari 2019 - de link naar de nieuwsbrief vind je onder de afbeelding

pdf bestandNieuwsbrief_februari_2019.pdf (851 kB)

 • Mijn Onderwijs Personeel breidt uit
 • bekwaamheidsbewijzen rechtstreeks uit de LED
 • Lerarenplatform
 • Onderwijstalent te gast op SID-IN Antwerpen
 • Aanbod AGODI-academie maart-april
 • Data en locaties Ronde van Vlaanderen 2019

 

AGODI nieuwsbrief 31/01/2019

Nieuwsbrief AGODI januari 2019pdf bestandNieuwsbrief_januari_2019.pdf (738 kB)

 • Rapport afwezigheden n.a.v. ziekte 2017
 • Terugbetaling kosten openbaar vervoer en fietsvergoeding
 • 2de ontmoetingsdag onderwijs Belgische en Nederlands Limburg
 • Wijziging schalen bedrijfsvoorheffing
 • Vermindering bedrijfsvoorheffing wegens gezinslasten
 • Contactpersonen strafrechterlijke onderzoeken, vervolgingen en veroordelingen
 • AGODI-academie februari 2019
 • Aanvraagformulieren vakbondspremie referentiejaar 2018
 • Fiscale documenten inkomsten 2018

 

AGODI nieuwsbrief 23/12/2018

Nieuwsbrief AGODI december 2018

pdf bestandNieuwsbrief_december2018_7.pdf (676 kB)

 • Monitor lerarenplatform
 • Vervangingseenheden aanwenden
 • Adreswijziging na fusies gemeenten
 • AGODI-academie januari 2019
 • Jaarverslag 2017 AGODI
 • Jaarrapport 2017 JoJo-VeVe
 • Inschrijvingsdecreet
 • Guy Janssens met pensioen
 • Afscheidwoord Guy Janssens

AGODI nieuwsbrief 21/11/2018

nieuwsbrief AGODI3

pdf bestandNieuwsbrief november 2018.pdf (1.08 MB)

 • Salarisoverzicht in pdf-formaat
 • salarisoverzichten voor schoolbesturen
 • Resultaten klantentevredenheidsonderzoek
 • AGODI-academie
  • Groeipakket

 

AGODI nieuwsbrief 18/09/2018

Nieuwsbrief AGODI2

pdf bestandNieuwsbrief2_AGODI.pdf (1.07 MB)

 • Tutorial over salarisoverzicht
 • verkiezingen
 • Elektronische ASR deeltijdsen
 • AGODI-academie
 • aanvraagprocedure subsidie busbegeleiding
 • Leer- en ervaringsdatabank
 • Hertelling uren-leraar capaciteit

AGODI nieuwsbrief 02/05/2018

AGODI nieuwsbrief 4 mei 2018

pdf bestandAGODI_nieuwsbrief1.pdf (453 kB)

 • Fiscale fiche digitaal