LEERPLICHT VOOR ALLE ZES- TOT EN MET ACHTTIENJARIGEN

Tijdens het schooljaar 2018-2019 zijn alle kinderen en jongeren die werden geboren na 31 december 2000 en voor 1 januari 2013 leerplichtig. Jongeren die werden geboren in 2000 en die achttien worden na 30 juni 2018, zijn niet meer leerplichtig op 1 september 2018. Personen tussen zes en achttien jaar die van vreemde nationaliteit zijn, zijn leerplichtig vanaf de zestigste dag na hun inschrijving in het vreemdelingen- of bevolkingsregister.

Als ouder bent u verantwoordelijk voor de leerplicht van uw kind en moet u die leerplicht naleven. U kunt daarbij kiezen voor onderwijs in een erkende school of voor huisonderwijs. Als u uw kind onderwijs laat volgen in een erkende school, moet u erop toezien dat uw kind regelmatig naar school gaat.

Als u kiest voor huisonderwijs, moet u dat laten weten aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) van de Vlaamse overheid, ten laatste op de derde schooldag van september. U vult daarvoor een formulier in dat u kunt downloaden op
onderwijs.vlaanderen.be/hoe-organiseer-ik-huisonderwijs

U kunt dat formulier ook aanvragen bij de volgende contactpersonen:

- voor het basisonderwijs: Bea De Cuyper
Afdeling basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en CLB – Scholen en leerlingen
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
T 02 553 04 04
huisonderwijs.agodi@vlaanderen.be

- voor het secundair onderwijs: Ron Van Kersschaver
Afdeling secundair onderwijs – Scholen en leerlingen
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
T 02 553 88 92
huisonderwijs.agodi@vlaanderen.be

Als u een kind met een zware handicap heeft, kunt u voor hem of voor haar een tijdelijke of definitieve vrijstelling van de leerplicht aanvragen bij de onderwijsinspectie:
Zorgpunt Onderwijsinspectie
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
zorgpunt@onderwijsinspectie.be 

In de rapporten Leerplicht vind je informatie over:
- de controle op de inschrijvingen;
- de opvolging van de in- en uitschrijvingen;
- de opvolging van problematische afwezigheden;
- tucht.