LEERPLICHT VOOR ALLE VIJF- TOT ACHTTIENJARIGEN

Vanaf 1 september 2020 verlaagt de aanvang van de leerplicht in België van zes jaar naar vijf jaar. Tijdens het schooljaar 2020-2021 zijn alle kinderen en jongeren die werden geboren in de kalenderjaren 2003 tot en met 2015 leerplichtig.

  • Voor de vijfjarigen is er leerplicht van 290 halve lesdagen. Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve lesdagen. Elke dag aanwezigheid op school is belangrijk. Maar wegens de jonge leeftijd kunnen ouders ervoor kiezen hun vijfjarig kind een aantal halve dagen niet naar school te laten gaan.
  • Kinderen tussen vijf en achttien jaar die van vreemde nationaliteit zijn, zijn leerplichtig vanaf de zestigste dag na hun inschrijving in het vreemdelingen- of bevolkingsregister.
  • Jongeren die werden geboren in 2002 en die pas achttien worden na 30 juni 2020, zijn niet meer leerplichtig op 1 september 2020.

Als ouder ben je verantwoordelijk voor de leerplicht van je kind en moet je die leerplicht naleven. Je kunt daarbij kiezen voor onderwijs in een erkende school of voor huisonderwijs. Als je je kind onderwijs laat volgen in een erkende school, moet je erop toezien dat je kind regelmatig naar school gaat.

Meer informatie over de verlaging van de leerplicht vind je op deze pagina van de website Onderwijs.

Bekijk ook het filmpje hierover.

 

Als je kiest voor huisonderwijs, moet je dat laten weten aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) van de Vlaamse overheid, ten laatste op de derde schooldag van september. Je vult daarvoor een formulier in dat je kunt downloaden op http://onderwijs.vlaanderen.be/hoe-organiseer-ik-huisonderwijs

Je kunt dat formulier voor huisonderwijs ook aanvragen bij de volgende contactpersonen:

- voor het basisonderwijs: Bea De Cuyper
Afdeling basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en CLB – Scholen en leerlingen
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
T 02 553 04 04
huisonderwijs.agodi@vlaanderen.be

- voor het secundair onderwijs: Ilse Cornelis
Afdeling secundair onderwijs – Scholen en leerlingen
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
T 02 553 20 44
huisonderwijs.agodi@vlaanderen.be

Als je een kind met een zware handicap hebt, kun je voor hem of voor haar een tijdelijke of definitieve vrijstelling van de leerplicht aanvragen bij de onderwijsinspectie:
Zorgpunt Onderwijsinspectie
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
zorgpunt@onderwijsinspectie.be 

In de rapporten Leerplicht vind je informatie over:
- de controle op de inschrijvingen;
- de opvolging van de in- en uitschrijvingen;
- de opvolging van problematische afwezigheden;
- tucht.