JoJo-project

Algemeen

Een JoJo-startbaner kan aan de slag gaan als preventiemedewerker, als voltijdse onderhoudsmedewerker of als onderhoudsmedewerker DBSO.

Een preventiemedewerker wordt tewerkgesteld in secundaire scholen met een publiek van jongeren met (schoolse) problemen om te werken aan een positief schoolklimaat.

Een voltijdse onderhoudsmedewerker biedt ondersteuning in het algemeen onderhoud van de schoolgebouwen en -omgeving van scholen binnen een scholengemeenschap.

Een onderhoudsmedewerker DBSO is een leerling uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs en gaat aan de slag binnen een scholengemeenschap om ondersteuning te bieden in het algemeen onderhoud van de scholen.