Job in het onderwijs - Salaris kleuteronderwijs

 Salaris kleuteronderwijzer (indexcoëfficient 01-07-2017)

Voorbeeld van diploma’s
Salarisschaal
Vast benoemd of
tijdelijk aangesteld
Geldelijke anciënniteit
Bruto (in €)*
Netto (in €)**
 - Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs  

 - Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs
141 Tijdelijk 0 jaar 2.474,94 1.772,60
Vast 10 jaar 3.115,86 2.064,46
Vast 20 jaar 3.779,46 2.358,53
 - Ten minste professionele bachelor

 - HSBO: kinderzorg
151 Tijdelijk 0 jaar 1.934,32 1.648,77
Tijdelijk 10 jaar 2.264,50 1.731,56
Tijdelijk 20 jaar 2.588,23 1.808,96

* Geïndexeerd bruto maandsalaris voor een ongehuwde leerkracht zonder personen ten laste (indexcoëfficient 1,7069 oktober 2018).

** Netto maandsalaris voor een ongehuwde leerkracht zonder personen ten laste (met inbegrip van de bijzondere bijdragen sociale zekerheid en de werkbonus).