Job in het onderwijs - Salaris als onderwijzer lager onderwijs

Salaris onderwijzer (indexcoëfficient juli 2017)

Voorbeeld van diploma’s
Salarisschaal
Vast benoemd of
tijdelijk aangesteld
Geldelijke anciënniteit
Bruto (in €)*
Netto (in €)**
 - Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs


 - Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs


 - Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
148 Tijdelijk 0 jaar 2.474,93 1.772,60
Vast 10 jaar 3.115,86 2.030,41
Vast 20 jaar 3.779,46 2.318,29
 - Ten minste professionele bachelor 121 Tijdelijk 0 jaar 2.169,34 1.704,34
Tijdelijk 10 jaar 2.970,18 1.963,15
Tijdelijk 20 jaar 3.504,31 2.197,69

* Geïndexeerd bruto maandsalaris voor een ongehuwde leerkracht zonder personen ten laste (indexcoëfficient 1,7069 oktober 2018).

** Netto maandsalaris voor een ongehuwde leerkracht zonder personen ten laste (met inbegrip van de bijzondere bijdragen sociale zekerheid en de werkbonus).