Job in het onderwijs - Salaris als leerkracht secundair onderwijs

Salaris leerkracht secundair onderwijs (indexcoëfficient juli 2017)

Voorbeeld van diploma’s
Salarisschaal
Vast benoemd of
tijdelijk aangesteld
Geldelijke anciënniteit
Bruto (in €)*
Netto (in €)**
 - Master + bewijs van pedagogische bekwaamheid 501 Tijdelijk 0 jaar 3.099,70 2.023,75
Vast 10 jaar 3.963,99 2.441,19
Vast 20 jaar 4.902,75 2.837,79
 - Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

- Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs

- Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

- Ten minste professionele bachelor + bewijs van pedagogische bekwaamheid
301 Tijdelijk 0 jaar 2.474,93 1.772,60
Vast 10 jaar 3.115,86 2.064,46
Vast 20 jaar 3.779,47 2.358,53
 - Ten minste professionele bachelor 300 Tijdelijk 0 jaar 2.416,66 1.759,88
Tijdelijk 10 jaar 2.970,18 1.963,15
Tijdelijk 20 jaar 3.504,32 2.197,69

* Geïndexeerd bruto maandsalaris voor een ongehuwde leerkracht zonder personen ten laste (indexcoëfficient 1,7069 vanaf oktober 2018).

** Netto maandsalaris voor een ongehuwde leerkracht zonder personen ten laste (met inbegrip van de bijzondere bijdragen sociale zekerheid en de werkbonus).