Job in het onderwijs - Rechtstreeks solliciteren in het onderwijs

Bij de scholen

In dit geval stuur je een sollicitatiebrief en je cv naar een school waar je graag les wil geven. Dat kunnen natuurlijk ook verscheidene scholen zijn.

Je hebt dus op het ogenblik van de sollicitatie niet echt weet van een vacature, maar je neemt zélf het initiatief. Op het ogenblik dat een school een open betrekking heeft, kan ze haar sollicitantenbestand raadplegen en jou eventueel contacteren. Adressen van alle scholen vind je op de website onderwijsaanbod.

Bij de schoolbesturen en scholengroepen

In dit geval stuur je een sollicitatiebrief met cv naar één of meerdere schoolbesturen of scholengroepen. Zo bereikt je kandidatuur in principe verschillende scholen in één keer.

Bij de onderwijsnetten

Elk onderwijsnet kent zijn eigen procedures. Bekijk eerst de richtlijnen voor het kandideren of solliciteren.

1. Rechtstreeks solliciteren bij het Go!
2. Rechtstreeks solliciteren bij het gesubsidieerd officieel onderwijs
3. Rechtstreeks solliciteren bij het gesubsidieerd vrij onderwijs

Formulier waarbij een handtekening geplaatst wordt.
Een klasfoto lagere school genomen vanaf achteraan in de klas, met de juf en 2 x 2 leerlingen vooraan, die iets presenteren of doen.