Job in het onderwijs - Rechtstreeks solliciteren bij het gesubsidieerde vrij onderwijs

Katholieke scholen


Valt jouw keuze op een katholieke school stuur dan een sollicitatiebrief naar de schooldirectie of naar het schoolbestuur van de school. Op de website van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) kan je een aantal vacatures raadplegen. Je kan er, na keuze van het gewenste onderwijsniveau, zelfs online solliciteren.

 

Vrije niet-confessionele scholen


Wil je in een niet-confessionele school van het vrije net gaan werken, neem dan contact op met de schooldirectie of de inrichtende macht van de school. Meer informatie vind je bij het Vlaams Onderwijsoverlegplatform (VOOP).

 

Vrije niet-confessionele methodescholen


Wil je gaan werken in een vrije methodeschool, solliciteer dan bij de schooldirectie of inrichtende macht van de school. Neem ook eens een kijkje op de FOPEM-website of bij de Federatie Steinerscholen Vlaanderen voor vacatures.

Voor adressen van scholen kan je terecht op de website onderwijsaanbod waar je bij elke school het adres van het schoolbestuur vindt die het onderwijs inricht.