Job in het onderwijs - Rechtstreeks solliciteren bij het gesubsideerde officieel onderwijs

Is de school van jouw keuze een stadsschool, een gemeenteschool of een provinciale school, dan stuur je je sollicitatiebrief naar de het schoolbestuur van de school.


Concreet betekent dit het stads- of gemeentebestuur of het provinciebestuur.


Op de website van het gemeentelijk en stedelijk onderwijs (OVSG) kan je een kijkje nemen om te zien welke vacatures er zijn. Tevens vind je hier de nodige adressen terug.


Voor het provinciaal onderwijs kan je op hun website terecht.


Voor adressen van schoolbesturen kan je terecht op de website onderwijsaanbod van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming waar je bij elke school het adres van de gemeente, stad of provincie vindt, die het onderwijs inricht.