Job in het onderwijs - Pensioenen

Vanaf het moment dat je in België werkt, betaal je sociale bijdragen (RSZ-bijdragen). Deze bijdragen worden berekend op basis van een percentage van het brutoloon. Er bestaan in België – in tegenstelling tot Nederland – geen premievrije voeten en maximumpremiegrenzen.

Door het betalen van deze bijdragen bouw je aan een Belgisch pensioen. De verdere opbouw van het Nederlands AOW-pensioen en eventueel bedrijfspensioen wordt geschorst voor de periode dat je in België werkt.

Het Belgisch pensioenstelsel is een zogenaamd middelloonstelsel, de pensioenopbouw is dus afhankelijk van het verdiende loon. Alle pensioenrechten die je in België hebt verworven, worden uitbetaald in het land van je pensioenaanvraag.