Instappen in het kleuteronderwijs

Kwaliteitsvol kleuteronderwijs is belangrijk voor de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van elk kind. Kleuters leren in de klas sociale vaardigheden, ze raken vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. Voor anderstalige kinderen is de kleuterschool een prima plek om Nederlands te leren.

Informatie voor scholen en lokale partners

In kader van het actieplan kleuterparticipatie, stelde AGODI een kleutercoördinator aan die:

  • een structureel overleg uitbouwt met stakeholders
  • instrumenten ontwikkelt ter ondersteuning van lokale partners die een beleid rond kleuterparticipatie willen voeren
  • een ondersteuningsaanbod organiseert
Informatie voor ouders

Als ouder kan je met vragen ook terecht bij het gratis informatienummer 1700.

kleuterparticipatierapport 2017-2018

AGODI publiceerde op 23 april 2018 voor de tweede keer een kleuterparticipatierapport voor schooljaar 2017-2018 via 'Mijn Onderwijs'. Dit rapport bevat gegevens over kleuteraanwezigheden tot de paasvakantie.
Het eerste kleuterparticipatierapport werd gepubliceerd op 22 januari.

Deze rapporten zijn een werkinstrument voor de scholen. Het doel van deze rapporten is:

  • Scholen informeren over het aanwezigheidsritme van elke kleuter tot de paasvakantie. Zo hebben scholen een zicht op de kleuters die mogelijk te weinig aanwezig zijn.
  • Scholen ontvangen de rapporten na de kerst- en paasvakantie. Dan hebben ze nog tijd om acties te ondernemen voor kleuters over wie zij zich zorgen maken.
  • Scholen toe te laten acties rond aanwezigheden te evalueren.

Op basis van het eerste kleuterparticipatierapport na de kerstvakantie konden scholen al acties ondernemen op schoolniveau of naar individuele gezinnen.

Contact

Vragen over kleuterparticipatie? Contacteer kleutercoördinator Sara De Meerleer.

kleuterparticipatie@vlaanderen.be

Website kleuterparticipatie
Kleuteraanwezigheden per gemeente