Inschrijvingsrecht: informatie voor ouders

Wil je je kind inschrijven in een school van het Nederlandstalig onderwijs?

Dan is het goed dat je weet welke stappen je moet zetten en dat je de regels kent.
Over de start van de inschrijvingen bijvoorbeeld, het aantal plaatsen per school, de voorrang voor bepaalde kinderen.
Lees ook de pagina info voor ouders op de algemene website onderwijs.

In sommige scholen is er plaatsgebrek. Je bent er dus beter op tijd bij.
Een school kan al een jaar op voorhand starten met inschrijven.
Loopt er toch iets mis? Contacteer het lokaal overlegplatform of de Commissie inzake leerlingenrechten. Meer info vind je ook hier.

Het inschrijvingsrecht maakt deel uit van het gelijke-onderwijskansenbeleid en is gewijzigd en geactualiseerd door het decreet betreffende het inschrijvingsrecht en de aanmeldingsprocedures (november 2011).

De lokale overlegplatforms (LOP’s) zijn verantwoordelijk voor de lokale uitvoering van het Vlaamse onderwijskansenbeleid.

Er zijn LOP’s voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs.

Het Decreet Gelijke Onderwijskansen stelde de Commissie inzake Leerlingenrechten in als centrale beroepsinstantie.

Inschrijvingen 2019-2020: waar vind je ondersteuning?

AGODI biedt ondersteuning op vraag en op maat.

Alle info vind je hier.

Contact
Vragen over inschrijvingsrecht

inschrijvingsrecht basisonderwijs

inschrijvingsrecht secundaironderwijs

Lokale overlegplatforms

Patrick Vanspauwen – tel. 02 553 04 03 - patrick.vanspauwen@ond.vlaanderen.be