Inschrijvingsrecht: aanmeldingsprocedure organiseren

Het inschrijvingsrecht zorgt ervoor dat ouders hun kinderen op een correcte manier kunnen inschrijven in een school. Het geeft rechtszekerheid aan leerlingen en ouders en aan schoolbesturen.

Schoolbesturen die voor de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 capaciteit bepalen, moeten gebruik maken van een aanmeldingsprocedure voorafgaand aan de inschrijvingen. De initiatiefnemer (één schoolbestuur, verscheiden schoolbesturen samen of een LOP) van een aanmeldingsprocedure maakt dat tijdig kenbaar via een melding aan AGODI:

  • ten laatste op 15 november 2019 voor het gewoon basisonderwijs
  • ten laatste op 31 januari 2020 voor het gewoon secundair onderwijs
  • ten laatste op 15 februari 2020 voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

Meer informatie over de organisatie van een aanmeldingsprocedure en de melding aan AGODI vind je hieronder. 

Op deze pagina vind je de standaarddossiers en het sjabloon om afwijking(en) op deze dossiers aan te vragen.

Meld je aan om een bericht te ontvangen over wijzigingen aan deze pagina.

Gewoon secundair onderwijs

Pagina in voorbereiding.

Meld je aan om een bericht te ontvangen over wijzigingen aan deze pagina.

Buitengewoon onderwijs

Pagina in voorbereiding.

Meld je aan om een bericht te ontvangen over wijzigingen aan deze pagina.

Vragen?