Nieuw vanaf schooljaar 2016-17 - VIII

VIII. personeelsmaterie

 

Zorgkrediet

De gewone vormen van loopbaanonderbreking en de loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar zullen niet langer mogelijk zijn vanaf 2 september 2016. In de plaats daarvan komt er wel een zorgkrediet.

Wie een zorgmotief  (zorg voor een kind, een kind met een handicap, medische bijstand of palliatieve zorg) heeft of een opleiding volgt, zal zorgkrediet kunnen nemen met een onderbrekingsuitkering. Het zorgkrediet zal aanvullend zijn op de specifieke stelsels van loopbaanonderbreking (voor ouderschapsverlof, voor medische bijstand en voor palliatieve zorgen).

Het zorgkrediet kan voltijds, halftijds of met een vijfde opgenomen worden. Het zal aangevraagd kunnen worden met periodes van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden. Het totale zorgkrediet bedraagt per personeelslid 18 maanden bij een voltijdse onderbreking, 36 maanden bij een halftijdse onderbreking en 90 maanden bij een onderbreking met een vijfde. Bij elke aanvraag kan je wisselen van volume.

Wie een zorgkrediet opneemt, heeft recht op een onderbrekingsuitkering. Die zal worden uitbetaald door het departement Werk en Sociale Economie.

Ingangsdatum: 2 september 2016

Personeelsleden tewerkgesteld in een gesco-statuut (bij enkele organisaties en niet-GO! en niet Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Personeelsleden tewerkgesteld in een dac-statuut bij de vrije internaten.

GESCO

In het regeerakkoord 2014-2019 formuleert de Vlaamse Regering het engagement om gesubsidieerde contractuelen te regulariseren. Voor het beleidsdomein Onderwijs betekent dit dat acht projecten worden geregulariseerd met ingang van 1 juli 2016.

Op het ogenblik van de regularisatie houdt het specifieke arbeidsrechtelijke statuut van de gesco’s op te bestaan. De betrokken personeelsleden zijn vanaf dan met een gewone arbeidsovereenkomst verbonden met hun werkgever. De algemene bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 zijn van toepassing vanaf de regularisatie.

Ingangsdatum 1 juli 2016

DAC

Specifiek voor de regularisatie van de DAC’ers in de gesubsidieerde vrije internaten is de decretale basis geregeld in het decreet XXV van 19 juni 2015 betreffende het Onderwijs XXV.

Het gaat over de regularisering van 175 voltijds equivalenten. Door de regularisering kan er een autonoom personeelsbeleid worden gevoerd. Dit betekent dat het internaat zelfstandig werkgever is en zelf instaat voor het beleid van zijn personeel. De ex-DAC’ers vallen onder dezelfde werkregeling als de andere werknemers.

Door de regularisering worden deze personeelsleden contractuelen onder PC 152, het Paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs.