Nieuw vanaf schooljaar 2016-17 - VII

VII. Enkel voor het huisonderwijs

 

Organisatoren van gezamenlijk huisonderwijs kunnen een gezamenlijke aangifte doen voor de leerplichtige leerlingen die er huisonderwijs volgen

Er is een verduidelijking ingevoerd dat leerlingen die gedomicilieerd zijn in België en onder de Belgische leerplicht vallen, ook effectief school moeten lopen (contactonderwijs volgen) in een school gelegen in het buitenland