Nieuw vanaf schooljaar 2016-17 - VI

VI. Enkel van toepassing op de centra voor leerlingenbegeleiding

 

Toegang tot multidisciplinair dossier

Voor het multidisciplinair dossier van de leerling werd in de regelgeving verduidelijkt dat opvoedingsverantwoordelijken geen toegang hebben tot medische gegevens. De modaliteiten voor gegevensuitwisseling met derden werden gespecifieerd voor actoren zoals opgenomen in het decreet Integrale Jeugdhulp van 12 juli 2013.

Preventieve gezondheidszorg

Voor het begeleidingsdomein preventieve gezondheidszorg werd de regelgeving aangepast:

  • om de standaard gehoor te kunnen implementeren;
  • de gegevensuitwisseling tussen de CLB sector en het Agentschap Zorg en Gezondheid met betrekking tot de standaard gehoor en de standaard mondzorg mogelijk te maken;
  • de wederkerigheid van samenwerking tussen CLB’s en LOGO’s te verankeren.