Nieuw vanaf schooljaar 2016-17 - V

V. Enkel voor het deeltijds kunstonderwijs

 

Recht op verminderd inschrijvingsgeld voor volwassenen

Naar analogie met andere bepalingen over het inschrijvingsgeld, wordt toegevoegd dat de leerling de leeftijd van 25 jaar niet bereikt mag hebben op 31/12 van het schooljaar in kwestie.  De bepaling dat leerlingen een attest van het kinderbijslagfonds moeten voorleggen, is voor volwassenen van 18 tot 24 jaar overbodig en wordt geschrapt.

Bewijsstukken personen met een handicap voor individueel aangepast curriculum

In functie van planlastvermindering en om te vermijden dat bepaalde leerlingen toch uit de boot vallen, wordt geopteerd voor een open formulering  die verwijst naar de regelgeving van andere beleidsdomeinen of bestuursniveaus die op basis van hun eigen criteria en procedures mensen erkennen als persoon met handicap.