Nieuw vanaf schooljaar 2015-2016 - VII

I. Van toepassing op meerdere onderwijsniveaus | II. Enkel voor het Basisonderwijs | III. Enkel voor het Secundair onderwijs | IV. Enkel voor het Hoger onderwijs | V. Enkel voor het Deeltijds kunstonderwijs | VI. Enkel voor het Volwassenenonderwijs | VII. Enkel voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding

 

VII. Enkel voor de Centra voor leerlingenbegeleiding

 

Geen doorlichtingen, wel bezoek van de inspectie in het kader van het M-decreet

In het schooljaar 2015-2016 (en het schooljaar 2016-2017) licht de inspectie geen CLB’s door. Wel krijgt elk centrum bezoek van de inspectie voor een verkenning in het kader van het M-decreet (nulmeting inzake de implementatie van het M-decreet).

 

Overdracht multidisciplinair dossier

Ouders kunnen zich bij de overdacht van het multidisciplinair dossier CLB niet verzetten tegen de overdracht van een verslag en gemotiveerd verslag.

 

Afschaffing bijzondere consulten

Vlak voor of net na de instap in het buitengewoon onderwijs kregen leerlingen een medisch onderzoek, het bijzonder consult. Naast de verplichte algemene en gerichte consulten kregen leerlingen buitengewoon onderwijs ook nog eens tweejaarlijks een bijzonder consult aangeboden. Deze bijzondere consulten zijn nu afgeschaft.