Nieuw vanaf schooljaar 2015-2016 - VI

I. Van toepassing op meerdere onderwijsniveaus | II. Enkel voor het Basisonderwijs | III. Enkel voor het Secundair onderwijs | IV. Enkel voor het Hoger onderwijs | V. Enkel voor het Deeltijds kunstonderwijs | VI. Enkel voor het Volwassenenonderwijs | VII. Enkel voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding

 

VI. Enkel voor het Volwassenenonderwijs

 

Certificering van onderliggende opleidingen in de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs

Sommige opleidingen van het modulair georganiseerde volwassenenonderwijs maken integraal deel uit van een groter leertraject (het zogenaamde baboesjka-model). Zo komen alle modules van de opleiding Hulpkok ook voor in de omvangrijkere opleiding Kok. Maar omdat de studiebekrachtiging gekoppeld is aan de opleiding waarvoor de cursist ingeschreven is, kon een cursist die zich inschreef voor de meest omvangrijke opleiding enkel het certificaat van die opleiding behalen. Als hij geslaagd was voor de modules van de onderliggende opleiding, kon het centrum dat certificaat met andere woorden toch niet uitreiken. Vanaf 1 september 2015 komt er een automatische uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid naar onderliggende opleidingen én wordt certificering van onderliggende opleidingen mogelijk. Een Centrum voor Basiseducatie of Centrum voor Volwassenenonderwijs kan dus voortaan een certificaat uitreiken aan een cursist die aantoonbaar de competenties van de onderliggende opleiding bereikt heeft, ook al schreef die zich in voor de bovenliggende opleiding. Cursisten die vanaf 1 september 2015 ingeschreven zijn voor modules binnen een overkoepelende opleiding (bijv. Kok) en alle competenties van een onderliggende opleiding behalen (bijv. Hulpkok) zullen het certificaat van die onderliggende opleiding ontvangen.

 

Splitsing plafond inschrijvingsgeld Centra voor Volwassenenonderwijs

Voor lange opleidingen van de Centra voor Volwassenenonderwijs geldt er een maximum inschrijvingsgeld. Dit plafond is bij de recente verhoging van het inschrijvingsgeld van 1,15 euro naar 1,50 euro per lestijd opgetrokken naar 600 euro per opleiding per schooljaar. Om de financiële drempel te beperken, zal dit plafond vanaf 1 september 2015 gespreid worden over twee semesters. Een cursist betaalt dan een maximum van 300 euro inschrijvingsgeld per semester voor een modulaire opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, het hoger beroepsonderwijs of de specifieke lerarenopleiding. De startdatum van de module bepaalt tot welke periode de module gerekend wordt. Omdat veel centra de start van nieuwe modules van het tweede semester al vóór 1 februari plannen, eindigt het eerste semester op 31 december en loopt het tweede semester vanaf 1 januari tot en met 31 augustus. Wanneer de cursist tijdens een semester meerdere opleidingen volgt, dan betaalt hij per gevolgde opleiding een maximum van 300 euro. Voor een lineaire opleiding van het hoger beroepsonderwijs bedraagt het plafond 600 euro per opleiding per schooljaar.