Nieuw vanaf schooljaar 2015-2016 - V

I. Van toepassing op meerdere onderwijsniveaus | II. Enkel voor het Basisonderwijs | III. Enkel voor het Secundair onderwijs | IV. Enkel voor het Hoger onderwijs | V. Enkel voor het Deeltijds kunstonderwijs | VI. Enkel voor het Volwassenenonderwijs | VII. Enkel voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding

 

V. Enkel voor het Deeltijds kunstonderwijs

 

Gemeenschappelijk curriculum met aangepast lessenrooster

Voor DKO-leerlingen die in het leerplichtonderwijs het gemeenschappelijke curriculum volgen met aanpassingen en recht hebben op GON-begeleiding (op basis van een gemotiveerd verslag), kan de academie het minimumlessenrooster aanpassen en eventueel ook afwijken van de bepalingen over groeperingsvoorwaarden en organisatie van de proeven.

Volwassenen die beschikken over een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap komen eveneens in aanmerking voor deze regeling.

In tegenstelling tot leerlingen met een individueel aangepast curriculum bereiken deze leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs wel de (minimum)leerplandoelen en kunnen zij het attest of getuigschrift behalen.