EDISON - Werkbezoek Nederland

EDISON kreeg bezoek van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met een vooronderzoek naar "open source projecten die geïnitieerd worden door overheidsorganisaties".

Open source heeft veel te maken met openheid in ICT: beschikbaarheid van de broncode, open standaarden...

EDISON is volgens hen een interessant initiatief vermits in het EDISON-project open standaarden worden gehanteerd. Zo bepaalt het departement Onderwijs, die EDISON ook financiert, de standaard waarlangs informatie kan worden uitgewisseld en moeten de leveranciers die schoolinformatiesystemen ontwikkelen deze standaarden in acht nemen om hun systeem te mogen aanbieden.

Deze Nederlandse onderzoekers besluiten ook dat in alle open source projecten (zoals EDISON er in zekere vorm eentje is) begrippen als netwerkorganisatie, trust en respect centraal staan.

Ze worden bijgevolg bepaald door een zekere mate van cultuur. En daar mag u, beste EDISON-gebruiker best fier op zijn!