EDISON - WebIDM

Met de toepassing WebIDM voor WebEDISON geeft u als EDISON-beheerder (meestal is dit de directeur) personen het recht om met WebEDISON te werken voor uw instelling(en). Omwille van de veiligheid zijn deze rechten beperkt in de tijd. De toegekende rechten kunnen gewijzigd en/of voortijdig beëindigd worden.

Ga als volgt te werk om rechten toe te kennen:
definieer eerst een gebruiker aan de hand van het persoonsnummer (rijksregisternr of bisnr) en ken vervolgens het gepaste gebruikersrecht toe voor de gewenste instelling. Eenzelfde persoon kan meerdere rechten hebben voor één of meerdere instellingsnummers.

Meer informatie vindt u bij Werkwijze, in de Handleiding of bij de Veel voorkomende vragen.