EDISON - Schoolautomatiseerders - Download personeel

Gebruik onze data

Wil je onze REST API gebruiken? Ontdek de webservices op het API Portaal Onderwijs & Vorming, vraag je API key aan en raadpleeg de meest recente gegevens over instellingen en onderwijsaanbod.

Basistabellen

Datum Basistabel Opmerking / wijziging
20/09/2021 txt bestand20210920 ingerichte vakken.txt (2.64 MB) txt bestand20210920 ingerichte vakken_wijz.txt (2 kB) 
Combinaties van ambt 7 (leraar) met de vakken 1773 (instrument: klassiek: klavierklas (beiaard)) en 1774 (begeleidingspraktijk: klassiek: klavierklas (beiaard)) toegevoegd.
20/09/2021 txt bestand20210920 Scholen.txt (3.44 MB) txt bestand20210920 Scholen_wijz.txt (28 kB)
Scholengemeenschapsinstellingsnummers (SGI) toegevoegd. Te herkennen aan: soort_instelling = 7 en ko_soort_instellin = Scholengemeenschapsinstelling.
20/09/2021 txt bestand20210920 Scholengemeenschappen.txt (138 kB) txt bestand20210920 Scholengemeenschappen_wijz.txt (3 kB)
15/09/2021 txt bestand20210915 moduleEPD_opleiding VWO.txt (605 kB) txt bestand20210915 moduleEPD_opleiding VWO_wijz.txt (2 kB)
De modules horend bij opleiding 796 (Uitvoerend CAD-tekenaar Piping) zijn toegevoegd.
31/08/2021 txt bestand20210831 foutcodes.txt (80 kB) txt bestand20210831 foutcodes_wijz.txt (946 bytes) Foutcodes voor opdrachten in een SGI (scholengemeenschapsinstelling) toegevoegd. Meer info volgt.
31/08/2021 txt bestand20210831 vakcodes.txt (118 kB)

txt bestand20210831 vakcodes_wijz.txt (456 bytes) Nieuwe vakcodes toegevoegd: 1773 "instrument: klassiek: klavierklas (beiaard) en 1774 "begeleidingspraktijk: klassiek: klavierklas (beiaard)". Geldig vanaf 01.09.2021. Enkel voor leerlingenadministratie DKO.

26/07/2021 txt bestand20210726 zwevende moduleEPD VWO.txt (36 kB) txt bestand20210726 zwevende moduleEPD VWO_wijz.txt (238 bytes)   Module 70002307 (Eventcatering) is toegevoegd. Geldig vanaf 01.09.2021 .
23/07/2021 txt bestand20210723 ingerichte ambten.txt (165 kB) txt bestand20210723 ingerichte ambten_wijz.txt (750 bytes) In HS 618 (CBE) zijn de ambten 253 (ICT-COORDINATOR HSO 63PT) en 255 (ICT-COORDINATOR BA 85PT) niet mogelijk.
19/07/2021 doc bestand20210719 combinatie2.doc (912 kB) OOM-code 35 RSC (regioscan VWO ikv Edusprong) toegevoegd: nrs 174 tem 191 / geldig in alle instellingen van HS 317 behalve instelling 112516 GO! Panta Rhei en alle instelling van HS 618 / voor de periode 01.09.2021 tem 31.08.2022 / ATO 2 en 1, vervanging mogelijk / enkel voor het ambt van stafmedewerker: ambtcode 323 voor CVO en ambtcode 285 voor CBE
15/07/2021 txt bestand20210715 ambtcodes.txt (42 kB)

txt bestand20210715 ambtcodes_wijz.txt (1 kB) Het veld pers_cat van de ambten ICT-coördinator (253 tem 257) is gewijzigd naar 17 “beleids- en ondersteunend personeel". Dit was per vergissing als 6 “opvoedend hulppersoneel" doorgegeven in de vorige versie.

14/07/2021 txt bestand20210714 moduleEPD VWO.txt (286 kB) txt bestand20210714 moduleEPD VWO_wijz.txt (10 kB) Aanvulling nieuwe modules geldig vanaf 01.09.2021.
14/07/2021 txt bestand20210714 opleiding VWO.txt (86 kB) txt bestand20210714 opleiding VWO_wijz.txt (6 kB) Nieuwe/gewijzigde opleidingen geldig vanaf 01.09.2021.
14/07/2021 txt bestand20210714 opleiding_studiegebied VWO.txt (127 kB) txt bestand20210714 opleiding_studiegebied VWO_wijz.txt (4 kB) Nieuwe/gewijzigde combinaties opleiding-studiegebied geldig vanaf 01.09.2021.
14/07/2021 txt bestand20210714 samenwerking_lidmaatschap.txt (492 kB)

txt bestand20210714 samenwerking_lidmaatschap_wijz.txt (243 bytes) Situatie op 13/07/2021. Lerarenplatform: vanaf schooljaar 2020-2021 enkel nog in basisonderwijs, ingangsdatum 1 september ipv 1 oktober.

22/06/2021 txt bestand20210622 dienstonderbrekingen.txt (27 kB) txt bestand20210622 dienstonderbrekingen_wijz.txt (313 bytes)  DO 150 (Verlenging bevallingsverlof 1 dag) heeft nu einddatum 04.01.2022 .
14/06/2021 txt bestand20210614 CLIL_scholen.txt (15 kB) txt bestand20210614 CLIL_scholen_wijz.txt (1 kB) Scholen die CLIL aanbieden (Content and Language Integrated Learning, bvb aardrijkskunde in het Frans) vanaf 01.09.2021 zijn toegevoegd.
15/03/2021 txt bestand20210315 nationaliteiten.txt (40 kB) txt bestand20210315 nationaliteiten_wijz.txt (217 bytes) Bij nationaliteitscode 112 (Britse) is EEG_LIDMAATSCHAP = "N".
04/09/2019 xls bestand20190904 einddatum.xls (113 kB) Opmerking toegevoegd voor TBSOB: geen controle wanneer aantal uren TBSOB (veld 24 van RL-1) gelijk is aan aantal uren opdracht (veld 8 van RL-1).
21/11/2017 txt bestand20171121 studiegebied VWO.txt (8 kB) txt bestand20171121 studiegebied VWO_wijz.txt (229 bytes) Benaming studiegebied 39 gewijzigd (Bib-,archief documentatiekunde 31082017).
03/11/2014 txt bestand20141103 landcodes.txt (17 kB) txt bestand20141103 landcodes_wijz.txt (166 bytes). De begindatum van 153 "Kosovo" is gewijzigd.
13/08/2007 xls bestand20070813 Combinatietabel Landschap Basis.xls (35 kB) Combinaties met vakcode 897 (zorg+) toegevoegd.

Handleidingen en basisdocumenten

Datum Basisdocument Opmerking / wijziging
08/09/2021

pdf bestand20210908 Technische handleiding.pdf (1.41 MB)

doc bestand20210908 Technische handleiding.doc (1.32 MB)

Pag 95 : RL-2 veld 05 (vermoedelijke bevallingsdatum) verplicht in te vullen bij bevallingsverlof (DO 003) en mag niet ingevuld worden bij een andere dienstonderbreking. De restrictie 'maximaal 42 dagen (of 56 dagen bij meerlingen) na begin van het bevallingsverlof' is verwijderd.
Pag 105 : RL-2 veld 13 (aantal kinderen bij geboorte) verplicht bij de gebeurteniscodes 23003, 24003 en 25003. Niet toegelaten bij een andere dienstonderbreking.
31/08/2015

secundair onderwijs uren die geen lesuren zijn

volwassenenonderwijs uren die geen lesuren zijn

deeltijds kunstonderwijs uren die geen lesuren zijn

Overzicht van uren die geen gewone lesuren zijn, mogelijke combinaties met vak en ATO, en een link naar de bijhorende wetgeving.

09/04/2003 doc bestand20030409 terugzending stamboeknummer.doc (42 kB) Opbouw van de terugzending stamboeknummer.
22/06/1999 doc bestand19990622 opbouw terugzending.doc (81 kB) Opbouw van de terugzendingen (algemeen).

Historiek en toelichtingen

Datum Historiek / toelichting Onderwerp
20/09/2021 xlsx bestanddownload personeel historiek.xlsx (62 kB) Historiek van belangrijke wijzigingen aan basistabellen en basisdocumenten. In dit excel-bestand kan u zoeken, sorteren, filteren,...
21/09/2021 docx bestandIntroductie_ScholengemeenschapInstelling_v3.docx (27 kB) Introductie ScholengemeenschapInstelling (SGI): achtergrondinfo, instellingsstructuur, ambten, vakken, terugvorderingscodes, herwaarderingscodes, aanstellingscodes. Voor basisonderwijs en secundair onderwijs.
Versie 3 : verduidelijking bij vakken SGI basisonderwijs.
02/12/2020 docx bestandInstructie_Handleiding_Voordelen alle aard.docx (134 kB) Instructies voor de zendingen voordelen alle aard (VAA).
22/02/2021 pdf bestand20210222 toelichting dienstonderbrekingen.pdf (2.16 MB) Bijkomende informatie over dienstonderbrekingen : reglementering, bereik, wie kan ze nemen, is ze bezoldigd, telt ze mee voor anciënniteit, geldigheidsduur, ...
Belangrijk: deze documenten zijn bedoeld als technische documentatie en achtergrondinformatie voor softwareleveranciers.  Ze worden meestal opgesteld voor nieuwe dienstonderbrekingen maar worden verder niet systematisch actueel gehouden bij wijzigingen. De EDISON helpdesk kan hierover ook geen ondersteuning bieden. Voor de scholen en de schoolsecretariaten zijn de decreten, besluiten en omzendbrieven de eerste informatiebron. Deze worden wel up-to-date gehouden en er zijn contactgegevens vermeld waar men met vragen terecht kan.
31/08/2015 pdf bestand20140605 Professionaliseringstraject TBSOB CVOs HS417.pdf (38 kB) Bijkomende informatie over TBSOB professionaliseringstraject in HS 417 : reglementering, omschrijving, impact op bezoldiging, aanduiding in RL-1.
04/05/2011 Hoger onderwijs : Veel gestelde vragen EPD Thema's in verband met het EPD, een aanvulling op of verduidelijking van de technische handleidingen.