EDISON - Schoolautomatiseerders - Download lerenden

Gebruik onze data

Wil je onze REST API gebruiken? Ontdek de webservices op het API Portaal Onderwijs & Vorming, vraag je API key aan en raadpleeg de meest recente gegevens over instellingen en onderwijsaanbod.

Basistabellen

Datum Basistabel Opmerking / wijziging
18/10/2021 txt bestand20211018 AG.txt (2.87 MB) txt bestand20211018 AG_wijz.txt (163 kB)
18/10/2021 txt bestand20211018 Inrichtende_machten.txt (358 kB) txt bestand20211018 Inrichtende_machten_wijz.txt (4 kB)
18/10/2021 txt bestand20211018 Scholen.txt (3.45 MB) txt bestand20211018 Scholen_wijz.txt (20 kB)
Scholengemeenschapsinstellingsnummers (SGI) toegevoegd. Te herkennen aan: soort_instelling = 7 en ko_soort_instellin = Scholengemeenschapsinstelling.
18/10/2021 txt bestand20211018 Scholengemeenschappen.txt (139 kB) txt bestand20211018 Scholengemeenschappen_wijz.txt (2 kB)
18/10/2021 txt bestand20211018 Structuur_BO_vpl.txt (792 kB) txt bestand20211018 Structuur_BO_vpl_wijz.txt (216 bytes)
18/10/2021 txt bestand20211018 Structuur_DKO_vpl.txt (1.53 MB) txt bestand20211018 Structuur_DKO_vpl_wijz.txt (10 kB)
18/10/2021 txt bestand20211018 Structuur_SO.txt (1.55 MB) txt bestand20211018 Structuur_SO_wijz.txt (120 kB)
18/10/2021 txt bestand20211018 Structuur_SO_vpl.txt (1.73 MB) txt bestand20211018 Structuur_SO_vpl_wijz.txt (138 kB)
18/10/2021 txt bestand20211018 Vestigingsplaatsen.txt (1.78 MB) txt bestand20211018 Vestigingsplaatsen_wijz.txt (3 kB)
16/09/2021 txt bestand20210916 Scholengroepen.txt (7 kB) txt bestand20210916 Scholengroepen_wijz.txt (566 bytes)
30/06/2021 txt bestand20210630 Basisoptie.txt (879 bytes) Omschrijvingen van basisopties aangepast conform de officiële regelgeving. KLASSIEK_TALEN_2A: "Klassieke talen (Grieks en Latijn)", STEM_TECHNIEKEN_2A: "STEM-technieken (toepassingsgericht)" en STEM_WETENSCHAPPEN_2A: "STEM-wetenschappen (meer conceptueel)".
21/06/2021 txt bestand20210618 Duaal_kwalificaties.txt (12 kB) Wijziging:
118;59;BK;Medewerker brood- en banketbakkerij is toegevoegd
15/03/2021 txt bestand20210315 nationaliteiten.txt (40 kB) txt bestand20210315 nationaliteiten_wijz.txt (217 bytes)  Bij nationaliteitscode 112 (Britse) is EEG_LIDMAATSCHAP = "N".
01/10/2020 txt bestand20201001 MNGI_contactgegevens.txt (672 kB) Nieuwe tabel met de contactgegevens om in te vullen op de formulieren 'Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving of van de ontbinding van een inschrijving'  (MNGI) bestemd voor de ouders, bij de passage "Als ouders vragen hebben over de niet-gerealiseerde inschrijving van hun kind, bemiddelingshulp willen of verduidelijking over de reglementering zoeken, kunnen ze contact opnemen met...". Zie ook https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/inschrijving-weigeren#Regelgeving . Velden in de tabel: nummer_instelling, intern_volgnr_vpl (komt overeen met veld DISCIMUS_volgnr_vpl in de tabel Vestigingsplaatsen), naam (voor- en achternaam van de contactpersoon), email, telefoon, gsm.
08/07/2020 txt bestand20200707 Duaal_standaardtrajecten.txt (12 kB) Standaardtrajecten 101-109 zijn toegevoegd.
29/04/2020 txt bestand20200429 Admgr_in_basisoptie.txt (8 kB)

Aangevulde tabel met lijst die administratieve groepen van 2A en 2B koppelt aan de basisopties die ze bevatten. Elke AG bevat minimaal 1 en maximaal 3 basisopties.

Tabel in het kader van de modernisering secundair onderwijs, zie omzendbrief SO 64 ‘Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs’
11/02/2020 txt bestand20200211 Basisoptie.txt (820 bytes) Lijst van de basisopties met hun code en indicator of deze basisoptie deel is van 2A/2B. Nieuwe tabel in het kader van de modernisering secundair onderwijs, zie omzendbrief SO 64 ‘Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs’
11/02/2020 txt bestand20200211 Pakket.txt (1 kB) Lijst van alle pakketten met hun code en link naar de basisoptie. Nieuwe tabel in het kader van de modernisering secundair onderwijs, zie omzendbrief SO 64 ‘Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs’
08/01/2019 txt bestand20190107 CRAB_Straatcodes.txt (12 MB) Update na gemeentefusies op 1 januari 2019.
Los van de access-databank softwlev.mdb.
26/11/2018 txt bestand20181126 DBSO_modules.txt (13 kB) De modulaire administratieve groepen en de modules van het studiegebied “Personenzorg” werden toegevoegd. Deze administratieve groepen (38604, 38605, 38606, 38607, 38608, 40083, 40084, 40085) zijn echter nog steeds in de experimentele fase, en mogen slechts door een beperkt aantal centra deeltijds onderwijs worden ingericht (zie bijlage 5 van SO/2008/08); de andere centra moeten nog steeds de lineaire administratieve groepen gebruiken.
26/11/2018 txt bestand20181126 DBSO_modules_nrag.txt (7 kB) De modulaire administratieve groepen en de modules van het studiegebied “Personenzorg” werden toegevoegd. Deze administratieve groepen (38604, 38605, 38606, 38607, 38608, 40083, 40084, 40085) zijn echter nog steeds in de experimentele fase, en mogen slechts door een beperkt aantal centra deeltijds onderwijs worden ingericht (zie bijlage 5 van SO/2008/08); de andere centra moeten nog steeds de lineaire administratieve groepen gebruiken.
06/02/2017 txt bestand20170206 foutcodes.txt (76 kB) txt bestand20170206 foutcodes_wijz.txt (248 bytes). Nieuwe foutcodes toegevoegd.
03/11/2014 txt bestand20141103 landcodes.txt (17 kB) txt bestand20141103 landcodes_wijz.txt (166 bytes)
De begindatum van 153 "Kosovo" is gewijzigd.
16/05/2011 txt bestand20110516_niscode-postcode.txt (16 kB) Los van de access-databank softwlev.mdb.
07/01/2011 xls bestand20110107 Gemeenten Rand en Taal.xls (19 kB) De rand- en taalgemeenten.
04/09/2007 txt bestandpostcodes_luxemburg.txt (88 kB) Postcodes Luxemburg.
03/09/2007 mdb bestandPostcodes NL.mdb (5.75 MB) Postcodes Nederland.

Gemeenschappelijke handleidingen

Datum Handleiding Opmerking / wijziging
23/05/2012

Recordtypes:
xls bestandoverzicht recordtypes terugzendingen 2012 03 19.xls (184 kB)
xls bestandoverzicht recordtypes per tellingsrapport 2011 12 23.xls (36 kB)

Een overzicht van de recordtypes in de terugezendingen en de recordtypes per tellingsrapport.
Enkele voorbeelden van niet gestructureerde  terugzendingen studiebewijzen voor studiebewijzen: zip bestandterugzendingen studiebewijzen - voorbeelden.zip (5 kB)
18/10/2021 Gegevens aanwending en overdrachten:
doc bestand20101005 tb_middelen_1011.doc (287 kB)
Enkel voor Secundair, Buitengewoon Secundair en Deeltijds Kunstonderwijs.

Tabel met de codes voor de zending middelen voor schooljaar 2021-2022: xls bestandMiddelen_codes_2021-2022.xls (506 kB)
Bijgewerkt voor schooljaar 2021-2022.

30/04/2007 Algemene structuur van zendingen:
doc bestandtb_zendingen.doc (254 kB)
 
21/08/2007 Structuur identificatierecord:
 doc bestandtb_identificatierecord.doc (177 kB)
Integratie BIS nummers. Postcode Nederland: voor 2007-2008 mogen de letters meegestuurd worden, maar dit is nog niet verplicht. Het controleprogramma zal daar rekening mee houden.
09/04/2003 Terugzendingen foutenrapporten:
doc bestandterugzendingen foutenrapporten lln.doc (30 kB)
Informatie over terugzendingrapporten en foutenrapporten.

Handleidingen per hoofdstructuur

Hoofdstructuur Datum Handleiding Opmerking / wijziging
GON Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs 01/07/2016 doc bestandtb_GON_2016.doc (242 kB) docx bestandwijzigingen GON 2016.docx (20 kB)

Voltijds Gewoon Secundair Onderwijs, Buitengewoon Secundair Onderwijs en Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs

30/08/2021 docx bestandtb_Onderwijsaanhuis_2021_2.docx (116 kB) Zending onderwijs aan huis (OAH)
Wijziging vanaf het schooljaar 2021-2022: p.12: enkel nog de codes CZ (chronisch ziek), LZ (langdurig ziek) en MR (moederschapsrust). Code RG (risicogroep) is niet meer mogelijk.
23/04/2009 doc bestandtb_CLW_voltijds engagement 2.doc (212 kB) Zending voltijds engagement (Centra Leren en Werken).
Wijziging: het versienummer van het identificatierecord 0211 is 01 (en niet 02).
20/02/2017 docx bestandtb_sec_16-17.docx (212 kB)

Deze brochure is enkel nog geldig voor een zending tuchtmaatregel.
Wijzigingen: zie de brochure.

16/08/2016 doc bestandtb_Stages_15-16 versie 2015.1.doc (190 kB) Zending stages. Brochure voor 2015-2016 blijft geldig.

Bijhorende codes :
- voor schooljaar 2019-2020 : xlsx bestandstages_codes_2019-2020.xlsx (89 kB)

Scholen die dit wensen kunnen ook gebruik maken van het invoerprogramma :
- voor schooljaar 2019-2020 : xls bestandip_stages_2019-2020.xls (537 kB)
09/03/2016 doc bestandtb_sec_SB_15-16 versie 2016 1.doc (355 kB) Wijzigingen:
  • OKAN – leerlingen zonder attest van regelmatige lesbijwoning (volgens officieel model) moeten niet in de zending worden vermeld;
  • Attesten van regelmatige lesbijwoning van OKAN – leerlingen kunnen het hele schooljaar worden doorgestuurd.
  • Getuigschriften en attesten ABO kunnen in het lineair BuSO enkel op 30/06 worden doorgestuurd.
  • In HBO verpleegkunde moeten enkel leerlingen worden doorgestuurd die de module ‘toegepaste verpleegkunde’ volgen (AG 37001).
Deeltijds Kunstonderwijs 01/07/2020 Niet meer nodig, overgeschakeld naar Discimus.

xlsx bestandCODESDKO_01_09_2020.xlsx (309 kB)

Codes DKO vanaf 01.09.2020 .
Wijzigingen :
- Tabblad 'Vakken' : 4 nieuwe vakken
- Tabblad ‘Administratieve groepen’
   o Administratieve groepen stopgezet wegens ontdubbeling van de optie: derde graad, vierde graad en specialisatie musical/muziektheater 
   o Nieuwe administratieve groepen voor  derde graad, vierde graad en specialisatie Musical. 
- Enkele wijzigingen in het tabblad ‘Reden verificatiewijziging’
- Tabblad inschrijvingsgeld: aangepaste tarieven inschrijvingsgeld 20-21

Centra voor Leerlingenbegeleiding 14/10/2008 doc bestandtb_CLB_beleidsinformatie V3.doc (499 kB)  
Internaten 29/06/2009 doc bestandtb_internaten.doc (176 kB) Tellingsdatum kan ook 1 september zijn.

Scholen die dit wensen kunnen ook gebruik maken van het invoerprogramma.

Historiek

Datum Historiek Opmerking / wijziging
18/10/2021 xlsx bestanddownload lerenden historiek.xlsx (33 kB) Historiek van belangrijke wijzigingen aan basistabellen en handleidingen. In dit excel-bestand kan u zoeken, sorteren, filteren,....