EDISON - Release WebEDISON 4.1

De voornaamste wijzigingen in deze release zijn :

 

Correcte weergave van “vreemde“ tekens

“Vreemde“ tekens, zoals ç, é, è... enz, in de naam of voornaam van een gebruiker, de benaming van een school, het referentienummer van een zending, ... werden niet altijd goed weergegeven in webEDISON. Dit is nu gecorrigeerd.

 

Mappensets : standaardinstelling “na verzenden“ is nu “verwijderen“

Onder Mappen instellen kan je bepalen wat er met de zending moet gebeuren nadat ze verstuurd werd :

  1. niet verwijderen na verzenden : de verstuurde zending blijft in de zendmap staan en u ziet ze altijd opnieuw wanneer u op verzenden klikt (niet aanbevolen).
  2. verwijderen na verzenden : de verstuurde zending wordt uit de map verwijderd (aanbevolen als uw schoolpakket de zendingen archiveert).
  3. archiveren na verzenden : de verstuurde zending wordt opgeslagen in archiefmap (aanbevolen als uw schoolpakket de zendingen niet archiveert).

Vanaf nu is “verwijderen na verzenden“ de standaardinstelling, omdat dit voor de meeste scholen/softwarepakketten de handigste instelling is. Het is natuurlijk mogelijk om zelf een andere instelling te kiezen.Edison: Bestanden verwijderen nà verzenden

 

Actie na verzenden toevoegd aan historiek zending

Wanneer je op het referentienummer van een zending klikt (in de tabbladen overzicht zendingen, fouten afmelden en terugzendingen afhalen), zie je de historiek van de betrokken zending. Aan deze historiek is nu ook toegevoegd wat er met het zendingsbestand gebeurd is na het verzenden : lokaal bijgehouden, verwijderd of gearchiveerd. Bij archiveren kan je hier terugvinden in welke archiefmap het zendingsbestand geplaatst werd, bvb :Edison: Deze zending is lokaal gearchiveerd.

 

Correctie “Error 500--Internal Server error“ bij opvragen historiek zending

Wanneer je op het referentienummer van een zending klikt (in de tabbladen overzicht zendingen, fouten afmelden en terugzendingen afhalen), zie je de historiek van de betrokken zending. In sommige gevallen kreeg je niets te zien maar verscheen de foutmelding “Error 500--Internal Server error“. Deze fout is nu gecorrigeerd.

 

Verbeterde invulling van kolom “Laatst afgehaald door“

In de kolom "Laatst afgehaald door" (in de tabbladen overzicht zendingen, fouten afmelden en terugzendingen afhalen) vind je de naam van de gebruiker die als laatste de terugzending afgehaald heeft. Deze kolom werd soms niet of niet correct ingevuld. Dit is nu verbeterd.Edison: er zijn foutieve zendingen die afgemeld moeten worden. Pas je zoekcriteria aan.