EDISON - Release WebEDISON 3.0

De voornaamste wijzigingen in deze release zijn :

Nieuwe startpagina met link naar gebruikersbeheer

Op de startpagina van webEDISON (https://webedison.vlaanderen.be) kan je nu zowel bij het gebruikersbeheer als bij webEDISON aanmelden :

Startpagina WebEDISON
 • WebEDISON aanmelden
  Om zendingen te versturen en terugzendingen op te halen.
  Merk op : hiervoor moet je het recht PersoneelsBeheer en/of LerendenAdministratie hebben. De Edisonbeheerder van jouw instelling kan deze rechten toekennen en verlengen.
   
 • Gebruikersbeheer aanmelden
  Voor het geven/verlengen/stopzetten van rechten aan nieuwe of bestaande gebruikers.
  Merk op : je kan hier enkel aanmelden als je het recht EdisonBeheer hebt. Meestal heeft de directeur dit recht.


Onderscheid tussen terugzendingbestanden personeel en leerlingen

Vanaf nu kan je duidelijk zien of een terugzendingbestand een terugzending voor leerlingen of een terugzending voor personeel bevat.

Terugzendingen worden bij het afhalen volgens type in een afzonderlijke map geplaatst :

 • gestructureerde terugzendingen in de map GESTRUCT
 • leesbare terugzendingen in de map LEESBAAR

Dit blijft zo. De naam van het terugzendingbestand wijzigt wel.

De naam van een terugzendingbestand bestond tot nu toe uit 9 cijfers gevolgd door “.txt”, bvb : 003010830.txt .

Vanaf nu wordt de bestandsnaam van een terugzending aangevuld met twee letters :

 • terugzendingen voor personeel krijgen een bestandsnaam die begint met de letter "P"
 • terugzendingen voor leerlingen krijgen een bestandsnaam die begint met de letter "L"
 • leesbare terugzendingen krijgen aan "L" als tweede letter van de bestandsnaam
 • gestructureerde terugzendingen krijgen een "S" als tweede letter van de bestandsnaam

Voorbeelden :

 • gestructureerde terugzending personeel : "PS003010831.txt"
 • leesbare terugzending leerlingen :            "LL003010832.txt"
Edison: Voorbeeld vinden in de verkenner van een terugzendingsbestand

Dit maakt het gemakkelijker om een terugzending te selecteren die je in jouw softwarepakket wil inlezen.

 

Probleem bij sorteren op datum is opgelost

Bij Opvolging - Overzicht zendingen kunnen de klaarstaande zendingen volgens datum gesorteerd worden, door op de kolomtitel “Aangemaakt op” te klikken.

In sommige gevallen was de sortering niet correct. Dit is nu opgelost.

 

Probleem bij afhalen groot aantal terugzendingen is opgelost

Soms kan één enkele zending een groot aantal (enkele honderden) terugzendingen opleveren, bvb wanneer er een systematische fout zit in een zending cursus- of cursistengegevens voor het Volwassenenonderwijs.
Bij het gebruik van “Alles afhalen” kon er zich een fout voordoen bij het afhalen van de terugzendingen. Dit probleem is nu opgelost.

Opmerking: indien je bij het afhalen van terugzendingen de melding krijgt dat er meer dan 500 terugzendingen af te halen zijn, verfijn dan de zoekcriteria maximaal (= vul alle zoekcriteria in). Dan krijg je alle beschikbare terugzendingen te zien.